اخبار

درخواست اجرای 245 طرح اشتغال زا در روستاهای سقز

معاون عمرانی فرماندار سقز از درخواست اجرای 245 طرح اشتغال زا در روستاهای این شهرستان خبر داد.
درخواست اجرای 245 طرح اشتغال زا در روستاهای سقز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سقز، علی محمدیان در جلسه اشتغال پایدار روستایی افزود: تعداد 184 طرح کشاورزی، 41 طرح صنعتی و خدماتی و 20 طرح گردشگری و صنایع دستی برای اجرا در روستاها توسط سرمایه گذاران درخواست شده است.
محمدیان اضافه کرد:برای اجرای این طرح ها، سرمایه گذاران 98 میلیارد و 600 میلیون تومان سرمایه پیشنهاد داده اند و تاکنون 45 طرح در سامانه "کارا" برای پرداخت ثبت و تائید نهایی شده است.


بازدید [ 546 ]