اخبار

جوانان ، اشتغال و مهارت

کاوه احمد زاده* جوانان از جمله سرمایه های انسانی مهم کشور محسوب می گردند به طوری که امروزه بخش عظیمی از جمعیت و نیروی کار جامعه را جوانان تشکیل می دهند و در این میان گسترش آموزش های فنی و حرفه ای جهت تربیت نیروی کار دانش مدار و ارتقای مهارت جوانان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
جوانان ، اشتغال و مهارت

قابلیت انعطاف آموزش های فنی و حرفه ای متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه و ارتباط تنگاتنگ آن با کاهش نرخ بیکاری به نحوی که اقتصاد دانایی محور ثروت آفرین است برای همگان محرز و مشخص است.
از سوی دیگر به استناد آمارهای موجود، کسب شرایط احراز شغل و درآمد توسط کارآموختگان مراکز آموزش فنی و حرفه ای پس از گذراندن دوره های آموزشی با مهارت و توانمندی نیروی انسانی ارتباط مستقیم دارد.
باوجود اینکه اشتغال مستلزم عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی، فنی و آموزشی است ولی در میان عوامل تاثیر گذار، مهارت از جایگاه ویژه ای برخوردار است فلذا تامین و تربیت  جوانان توانمند و واجد مهارت مورد نیاز صنایع در کوتاه مدت به منظور افزایش بهره وری در تولید و رقابت با تولیدات خارجی و حمایت از کالاهای ایرانی- در سالی که به تدبیر مقام معظم رهبری سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری گردیده است- و نهادینه سازی اخلاق حرفه ای به عنوان مولفه ای مهم جهت هم افزایی و تولید ثروت مادی و معنوی نیروی کار ، ضرورتی انکارناپذیر بوده و نقش سرمايه هاي انساني خلاق و ماهر در بهبود كيفيت كالاها و خدمات، افزايش بهره وري و حتي بهبود شاخص هاي كلان اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برجسته تر شده است .
در همین راستا، نیل به چشم انداز 20 ساله کشور در افق 1404 ، مستلزم تغییر رویکرد از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد مبتنی بر دانش بوده و بهبود شایستگی ها و مهارت های نیروی انسانی و ارتقای توانمندی آنها از طریق یادگیری مادام العمر و گسترش آموزش های فنی و حرفه ای ، یکی از مهمترین ابزارهای دستیابی به این هدف و تحقق توسعه دقیق و دانایی محور می باشد.
 بر اساس پژوهش های انجام شده در کشورهای صنعتی، بین سرمایه گذاری آموزشی نیروی انسانی و رشد اقتصادی رابطه مستقیمی وجود دارد و همچنین، افزایش نیروی کار ماهر و متخصص با افزایش تولید ناخالص داخلی مرتبط و این نیاز فزاینده به ارتقای مهارت جوانان جویای کار و نیز نیروی انسانی شاغل موجود با توجه به شتاب و پیشرفت روزافزون تکنولوژی و علوم بشری در همه زمینه ها کاملا محسوس بوده است.
همچنین انديشمندان حوزه توسعه ، در خصوص نقش و ضرورت آموزش هاي مهارتي در فرآيند توسعه اقتصادي اتفاق نظر دارند و بر اهميت آموزش مهارتي هدفمند و تأثير آن بر نگرش هاي اشتغالزايي و بالتبع كارآفريني و نوآوري ، به هنگام سازی دانش و توانش نیروی انسانی در راستای افزایش بهره وری نیروی کار و تحکیم و پایداری توسعه تاکید کرده اند.
 در همین راستا سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و ادارات کل و مراکز تابعه آن به عنوان متولی اصلی آموزشهای مهارتی در کشور  با هدف تربیت جوانان خلاق و کارآفرین ، طرح ها و برنامه های متعددی دارند تا بتوانند با ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت فرصت های شغلی مناسبی را برای خود و دیگران ایجاد نمایند .
آموزش جوانان جویای کار در مراکز ثابت و سیار شهری، آموزش سربازان وظیفه در پادگانها و مراکز نظامی و انتظامی ، آموزش جوانان شاغل در بخش صنایع و صنوف ، آموزش دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی ، طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی ، طرح توانمندسازی مهارتی روستاییان  و طرح ارتقای شایستگی های حرفه ای دانشجویان از جمله برنامه های این سازمان است.
امید است که با ارتقای جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در فرهنگ عمومی و طرح گفتمان مهارت آموزی در میان جوانان و خانواده ها ،  گام مهمی در جهت توسعه بنگاههای اقتصادی و هم افزایی در تولید کالاهای با کیفیت ایرانی و اثر مضاعف آن در افزایش تولید ، خودباوری و شکوفایی اقتصاد کشور برداشته شود .  
*کاوه احمدزاده،  رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای سقز


بازدید [ 460 ]
برچسب ها