اخبار

جذب و توزیع 1384 تُن کالای یارانه ای و 836 حلقه لاستیک در شهرستان سقز

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت سقز گفت: جهت تنظیم بازار در 4 ماهه اول امسال  1384 تُن کالای یارانه ای و 836 حلقه لاستیک در این شهرستان جذب و مقدار و تعداد زیادی از آن توزیع شده است.
جذب و توزیع 1384 تُن کالای یارانه ای و 836 حلقه لاستیک در شهرستان سقز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سقز، بهنام میرزایی اظهار کرد: در این مدت  45 تُن برنج یارانه ای در شهرستان سقز توزیع و جذب شده است.
میرزایی عنوان کرد:همچنین از 20 تُن روغن جذب شده 18 تُن توزیع و نیز 5 تن گوشت مرغ جذب و توزیع شده است.
وی بیان کرد: همچنین 350 تُن قند جذب که 270 تُن آن توزیع ، مقدار 540 تُن شکر خانوار جذب که 440 تُن آن توزیع و  نیز 390 تن شکر صنف و صنعت جذب که 230 تن آن توزیع شده است.
وی ادامه داد: 34 تن گوشت قرمز با ارز نیمایی در شهرستان سقز جذب و توزیع شده است.

 

بازدید [ 94 ]