اخبار

تولید 850 تُن بذر گندم در سایت تولید بذر شرکت تعاونی روستایی صاحب

رئیس اداره تعاون روستایی سقز گفت: 850 تُن بذر گندم در سایت تولید بذر شرکت تعاونی روستایی صاحب این شهرستان تولید شد.
تولید 850 تُن بذر گندم در سایت تولید بذر شرکت تعاونی روستایی صاحب

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، عبدا.. کریمی با بیان اینکه از مجموع 850 تُن بذر گواهی شده  500 تُن آن  گندم آبی و 350 تن نیز گندم دیم می باشد، افزود: این بذر در آینده فرآوری خواهد شد.
وی اظهار کرد: این بذرهای گواهی شده شامل ارقام پیشگام ، میهن ، آذر2 و سرداری است که توسط شرکت تعاونی روستایی صاحب تحت نظارت سازمان جهاد کشاورزی ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان و اداره تعاون روستایی شهرستان تولید شد.
او ادامه داد: بذر اصلی ترین نهاده کشاورزی پایدار است و تولید بذر سالم و با کیفیت بعنوان راهبردی در قالب برنامه اقتصاد مقاومتی شهرستان می تواند بهره وری مطلوب از منابع و نیل به امنیت غذایی بهمراه داشته باشد
کریمی یادآور شد برای دست یابی به محصول با کیفیت و عملکرد مناسب انجام عملیات بوجاری و ضدعفونی بذر قبل از کاشت از اهمیت خاصی برخوردار است که با وجود دستگاه های بوجاری ثابت و مجهز شبکه تعاون روستایی به عنوان یک مزیت و فرصت تاثیر بسزایی در تهیه بذر خود مصرفی کشاورزان دارد.
رئیس اداره تعاون روستایی سقز اظهار کرد: سایت بوجاری در قهرآباد سفلی ، سرا، تموغه، صاحب و گلتپه در خدمت کشاورزان برای تامین بذر خود مصرفی هستند.
سایت فرآوری بذر گندم شرکت تعاونی روستایی صاحب در کیلومتر 12 اتوبان سقز - سنندج قرار دارد.


بازدید [ 338 ]
برچسب ها