اخبار

توسعه شهرستان سقز؛ دغدغه اصلی خبرنگاران و فرماندار

دیدار اصحاب رسانه با نماینده عالی دولت در شهرستان سقز برگزار و در آن هر دو طرف بر توسعه شهرستان سقز به عنوان دغدغه اصلی تصریح کردند.
توسعه شهرستان سقز؛ دغدغه اصلی خبرنگاران و فرماندار

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سقز، کامیل کریمیان، فرماندار سقز گفت: مبارزه با فساد اداری از اولویت های اصلی است و خبرنگاران با نقش نظارتی راه را بر روی فساد ببندند.
کریمیان با اشاره به اهمیت ارتباط مدیران با رسانه ها در راستای پاسخگویی و انتشار عملکردها، بیان کرد:میزان تعامل با رسانه ها از شاخص های ارزیابی مدیران شهرستان سقز است.
وی با اذعان اینکهف انسجام خبرنگاران نوید بخش است، بیان کرد: اصحاب رسانه با ایجاد فضای رفاقت و رقابت، کماکان برای توسعه شهرستان تلاش کنند.
وی با اشاره به اهمیت نقد سازنده تصریح کرد: بین نقد و تخریب، فاصله بسیار است ، برآیند نقد سازنده و اعتماد و باور به رسانه ، توسعه شهرستان است.
توجه و تقویت روزنامه نگاری تحقیقی و نظارت اجتماعی از سوی اصحاب رسانه، توجه مسئولان به قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و تسریع در تغییرات مدیریتی از مواردی بود که توسط خبرنگاران مطرح شد.

 

بازدید [ 244 ]