اخبار

فرماندار سقز

توجه به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای رونق تولید ضروری است

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سقز گفت: توجه به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای رونق تولید ضروری است.
توجه به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای رونق تولید ضروری است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری کامیل کریمیان، فرماندار سقز در نشست با مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای کردستان با اشاره به وجود 4 مرکز دانشگاهی گفت: مهارت آموزی به دانشجویان دارای نتایج مثبت اقتصادی است.
وی بر ارتباط بیشتر فنی و حرفه ای با مراکز علمی و اهمیت راه اندازی مراکز فنی و حرفه ای جوار دانشگاه تاکید کرد.
کریمیان بیان کرد: فنی و حرفه ای برای توسعه آموزش ها در روستاها بر اساس ظرفیت های هر منطقه، برنامه های اساسی تدوین و اجرا کند.
مدیر کل فنی و حرفه ای هم خواستار رشد و توسعه آموزشگاه های فنی و حرفه ای بخش خصوصی و توجه ویژه شهرستان به شورای مهارت و نقش این شورا در اجرای قانون نظام جامع مهارت شد.
سید جمیل احمدی گفت: شورای مهارت، بایستی اتاق فکر برای کارگروه اشتغال شهرستان ها باشد.
رئیس مرکز فنی و حرفه ای سقز، هم عنوان کرد: آموزش های تقاضا محور، احداث مراکز جوار کارخانه، آموزش شاغلان، اجرای برنامه های فناورانه و راهبردی از برنامه های اصلی است.
کاوه احمد زاده بیان کرد: آموزش پرورش گیاهان دارویی و رونق این حرفه، در شهرستان مورد توجه قرار گیرد.


بازدید [ 162 ]