اخبار

تقدیر فرماندار سقز از خیران؛ 40 زندانی از بند رهایی یافتند

علی اکبر ورمقانی فرماندار در نشست با معاون مدیر کل زندان ها و مدیر عامل ستاد دیه استان کردستان ازحمایت مردم خیر سقزی در بحث آزادی زندانیان، گذشت از قصاص، برنامه های فرهنگی، هنری، اجتماعی و سلامت تقدیر کرد.
تقدیر فرماندار سقز از خیران؛ 40 زندانی از بند رهایی یافتند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سقز، مدیر عامل ستاد دیه هم گفت:در سال 96 تعداد 40 زندانی سقز به همت خیران این شهرستان،تهران و ستاد دیه از بند رهایی یافتند.
محمد خسروی افزود: این زندانیان، یک میلیارد و 478 میلیون تومان بدهکار بودند که شاکیان برای 417 میلیون تومان رضایت دادند.
وی ادامه داد:همچنین پارسال 277 زندانی که 16 میلیارد تومان بدهکار بودند به همت خیران و ستاد دیه از بند رهایی یافتند که شاکیان برای 8 میلیارد تومان رضایت دادند.
در این نشست معاون سیاسی فرماندار، دادستان، روسای دادگستری، دادسرای نظامی و زندان، اعضای شورای شهر، مدیر عامل انجمن حمایت زندانیان، نماینده نیروی انتظامی، و جمعی از خیران حضور داشتند.
فرماندار همراه دیگر اعضای حاضر در این نشست از بخش های مختلف زندان بازدید و بخشی از زندان بازسازی شده را افتتاح کرد.


بازدید [ 644 ]