اخبار

تغیر ساعت کار ادارات در استان کردستان

بر اساس اعلام معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کردستان ، ساعت کار ادارات استان به دلیل کنترل مصرف انرژی و لزوم مدیریت مصرف انرژی در بخش دولتی به شرح زیر تغییر کرد.
تغیر ساعت کار ادارات در استان کردستان

روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6 و نیم  تا 13 و نیم  و  روزهای پنجشنبه از ساعت 6 و نیم  تا 12 و 45 دقیقه خوهد بود.
بر اساس اعلام حسین فیروزی پایان کار دبیرخانه کارگروه اشتغال و بانکهای عامل تسهیلات اشتغال زایی همچنین میزکار اشتغال در دستگاه های اجرایی از شمول این بخشنامه مستتثنی خواهد بود.

 

بازدید [ 446 ]