اخبار

تاکید فرماندار سقز بر گسترش چتر بیمه اجتماعی در روستاها

فرماندار سقز گفت: گسترش چتر بیمه اجتماعی در روستاهای شهرستان سقز ضروری است.
تاکید فرماندار سقز بر گسترش چتر بیمه اجتماعی در روستاها

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سقز، کامیل کریمیان در هشتمین همایش استانی کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان اظهار کرد: وظیفه بیمه روستاییان، ایجاد آرامش و امنیت روانی است.
معاون عمرانی فرماندار سقز هم بیان کرد: بیمه اجتماعی روستاییان، ماموریتی ارزشمند است.
علی محمدیان با بیان اینکه توجه به عدالت اجتماعی از پایه های اصلی بیمه روستاییان است، عنوان کرد:کار گارگزاران، اقدامی انسانی و نوعی کار امدادی است.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان کردستان: 30 درصد جامعه روستایی شهرستان سقز تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هستند.
جبار احمد پور گفت: این صندوق، سازمانی نوپا است که برای ارائه خدمات در حوزه های مستمری پیری، مستمری بازماندگان و مستمری از کارافتادگی راه اندازی شده است.
احمد پور ادامه داد: به دلیل ارزان و یارانه ای بودن ، این نوع بیمه برای روستاییان مناسب است.


بازدید [ 158 ]