اخبار

جشنواره خیران مدرسه ساز سقز برگزار شد

تاکید فرماندار سقز بر کیفی سازی آموزش

21 مین جشنواره خیران مدرسه ساز با رویکرد افزایش ایمنی مدارس در شهرستان سقز برگزار شد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری سقز، در این برنامه کامیل کریمیان فرماندار سقز، مدرسه سازی را چون مسجد سازی مقدس توصیف کرد.
تاکید فرماندار سقز بر کیفی سازی آموزش

کامیل کریمیان با اذعان به کمبود اعتبارات، دولتی تصریح کرد: بدون کمک خیران مدرسه ساز و مردم، سرعت بخشی به نوسازی مدارس محقق نمی شود.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود از خیران و مجمع خیران مدرسه ساز تقدیر و تشکر کرد.
کریمیان با اشاره به اهمیت توسعه کمی مدارس بر ضرورت کیفی سازی آموزش تاکید کرد.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان سقز هم عنوان کرد: در چند سال اخیر 20 مدرسه دولتی و 40 مدرسه توسط خیران مدرسه ساز ساخته شده است.
سید رحمان سیدیان گفت: در شهرستان سقز 29 مدرسه تخریبی در روستاها و 21 مدرسه تخریبی در شهر وجود دارد.
سیدیان بیان کرد: واگذاری و فروش زمین های بدون استفاده برای ساخت مدرسه و نوسازی در دستور کار قرار دارد.
وی از خیران خواست تا در تکمیل مدرسه نیمه کاره ترجان که توسط بنیاد علوی ساخته شده است، همکاری کنند.
سیدیان ادامه داد:فرهنگیان شهرستان سقز ماهانه حدود 2 میلیون تومان به امر مدرسه سازی کمک می کنند.
رئیس آموزش و پرورش سقز، بخشی از اقدام های خیران برای مدرسه سازی را تشریح کرد و گفت:خدر عمری در سرا مدرسه 6 کلاسه و در شهر سقز مدرسه 10 کلاسه با نیازهای ویژه می سازد.
وی عنوان کرد: خانواده زکی و زندی هم در تموته ، حاج عبدالقادر محمد زاده، مسجد ساز مشهور در کوچک سفلی و محمد ماجدی هنرستان کارودانش را در شریف آباد می سازند.
وی با بیان اینکه، مردم، مدرسه را خانه خود می دانند، عنوان کرد: عبدالله رشیدی در آخکند و رسول کریمی در کانی جشنی و خیدر مدرسه ساختند.
وی با بیان اینکه 42 درصد مدارس کشور از بخاری نفتی استفاده می کنند بیان کرد:در حوزه آموزش و پرورش سقز هیچکدام از کلاس های درس مدارس با بخاری نفتی گرم نمی شوند و سیستم گرمایشی مدارس استاندارد است.
خالد امین زاده، رئیس مجمع خیران مدرسه ساز سقز هم عنوان کرد: خیران در روستاهای از جمله؛ گوره قلعه، آخکند، حسن سالاران، مازوجدار، میتو، خیدر، کانی جشنی، عربلنگ، کوچک سفلی، نوبهار، تازه آباد، سونج، مام سیف الدین مدرسه ساخته اند و یا خواهند ساخت.

بازدید [ 159 ]