اخبار

تاکید فرماندار سقز بر اختصاص اعتبار جهت جابجایی و جانمایی روستای میرده

کامیل کریمیان روز چهارشنبه در جریان بازدید معاون سازمان برنامه و بودجه كشور از میرده و سد چراغ ویس، خواستار تخصیص منابع اعتباری برای تملک زمین های سطح 2 و 3 این روستا شد.
تاکید فرماندار سقز بر اختصاص اعتبار جهت جابجایی و جانمایی روستای میرده

وی با بیان اینکه بخشی از هزینه های تملک منازل روستایی میرده که در کاسه سد قرار می گیرند به صورت اوراق خزانه پرداخت می شود از معاون سازمان برنامه و بودجه كشور خواست برای ترغیب و تشویق روستائیان برای اسکان در مکان جدید و ساخت ساختمان، خسارات به صورت نقد به آنان پرداخت شود.
کریمیان با اشاره به زمین های پاياب سد و اجرای عملیات شبكه های آبياری و زهكشی، از معاون برنامه و بودجه کشور خواست؛ آب مورد نیاز برای آبیاری 6 هزار هکتار از این زمین ها تخصیص یابد.
کامران خرم، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان هم بیان کرد: پرداخت خسارت به مردم میرده، عملیات تملک، عملیات هیدرومکانیکال، ایجاد جاده های جایگزین، ایستگاه هیدرومتری، نصب تجهیزات برق مربوط به سیستم های هیدرومکانیکال، عملیات تاج و محوطه سازی و روشنایی محوطه از مهمترین برنامه ها برای اتمام کامل پروژه طرح سد مخزن چراغ ویس است.
در این سفر، روسای امور راه و عمران شهري و روستايي و  امور آب، كشاورزی و محيط زيست سازمان برنامه و بودجه كشور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، رئیس سازمان مديريت و برنامه ريزی استان، مدیران کل راه و شهرسازی کردستان و جهاد کشاورزی استان، معاونان فرماندار و روسای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و منابع آب، عدل را همراهی می کردند.


بازدید [ 121 ]