اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی امر به معروف ونهی از منکر و معرفی قائم مقام ستاد

کارگاه آموزشی امر به معروف ونهی از منکر با محوریت تذکر لسانی در سقز برگزار شد.
برگزاری کارگاه آموزشی امر به معروف ونهی از منکر و معرفی قائم مقام ستاد

به گزارش فرمانداری سقز، در این کارگاه، امام جمعه سقز گفت: امر به معروف یک واجب عینی است و تنها وظیفه آمران به معروف وناهیان از منکر نیست بلکه همگان باید به این فریضه مهم و بزرگ واقف باشند.
ماموستا سید حسین حسینی تاکید کرد: باید والدین از سن 7 سالگی به کودکان نماز خواندن را یاد دهند و آنان را به ادای این فریضه مهم دعوت کنند.
 محمود الله مرادی، دبیر ستاد امر به معروف ونهی از منکر استان کردستان هم گفت: استفاده از افراد توانمند برای پست های مدیریتی، دفاع از دستاوردهای انقلاب، دوری کردن از تخریب و ارائه نقدهای سازنده به جای تخریب، مبارزه با احتکار وگران فروشی، استفاده از نخبگان برای توسعه فرهنگی استان، ضرورت تذکر لسانی در جامعه از مهمترین معروفات است.
در ادامه این کارگاه فرماندار سقز به عنوان قائم مقام ستاد امر به معروف ونهی از منکر شهرستان معرفی شد.
کامیل کریمیان فرماندار و قائم مقام ستاد امر به معروف ونهی از منکر سقز از دبیر، شوراهای و اعضای ستاد امر به معروف ونهی از منکر ادارات، ارگانها، سازمانها و نهادهای شهرستان تشکر کرد.

 

بازدید [ 202 ]