اخبار

برترینهای شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کُردی سقز

بر اساس رای داوران متشکل از خسرو سینا، فارس باقری و رفیق نصرتی برترینهای این رویداد فرهنگی و هنری به شرح زیر شناخته شدند.
برترینهای شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کُردی سقز

جایزه ویژه کارگردانی؛ صدیق عزیز،  نمایش باوک از سلیمانی
جایزه ویژه بازیگری زن، خانم خه رمان برای نمایش باوک از سلیمانی
جایزه ویژه‌ی بازیگری مرد، اوزل تونجای برای نمایش گزارش به آکادمی از استانبول ترکیه
جایزه ویژه بازیگری مرد "شه مال عبه ره ش" برای نمایش باوک از سلیمانیه عراق
جایزه ویژه بازیگری مرد، پیمان باباییان برای نمایش افسانه ببر از مهاباد
لوح تقدیر و مبلغ 5 میلیون ریال برای طراحی بروشور نمایش کابوس مورچه ها از ارومیه
لوح تقدیر و مبلغ 5 میلیون ریال برای موسیقی برتر به نمایش سه ر پیل شهرام علیمحمدی از سنندج
لوح تقدیر و مبلغ 5 میلیون ریال برای نور برتر به سامان ارمی برای نمایش چناره کان از سقز 
لوح تقدیر و مبلغ 5 میلیون ریال به طراحی صحنه دوم برتر به مهدی کریمی برای نمایش چناره کان از سقز
لوح تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ  10میلیون ریال به طراحی صحنه برتر برای نمایش گراداف و فرزاد حسن میرزایی و سامان مهرام از بانه 
لوح تقدیر جشنواره و مبلغ 5 میلیون ریال برای بازیگر سه زن مشترک جشنواره می رسد به فوزیه پهلوانی نمایش چاوه روان از سقز و روژانو ارجمند برای نمایش چناره کان از سقز
لوح تقدیر و مبلغ  7 میلیون ریال به  بازیگری دوم مشترک زن می رسد به راضیه احمد پور از ارومیه و شایسته فرمانی از بیجار
لوح تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ 15 میلیون ریال برای بازیگری برتر می رسد به  نیشتمان رسول نژاد برای  از سنندج
لوح تقدیر و مبلغ 5 میلیون ریال برای بازیگری مشترک سوم نرد به زاهد زندی برای نمایش سرپیل سنندج و سعید پاکزاد از کرمانشاه
لوح تقدیر و مبلغ 7 میلیون ریال برای بازیگری دوم مرد اسماعیل پاشایی برای نمایش چناره کان از سقز
لوح تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ 15 میلیون ریال می رسد به بازیگر مرد برتر جشنواره حجت اسداللهی برای نمایش سورانه از بیجار
لوح تقدیر و  و مبلغ 5 میلیون برای نویسندگی سوم مشترک  کیانوش محمدی برای نمایش چناره کان از سقز و جمیل مفاخری برای نمایش ئه رکی نیشتمانیک از سنندج
لوح تقدیر و مبلغ 7 میلیون ریال برای نویسندگی دوم به غلامرضا همتایان برای نمایش سورانه از بیجار
لوح تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ 20 میلیون ریال برای نویسندگی برتر جشنواره به شادی امیری از ارومیه
لوح تقدیر و مبلغ 5 میلیون ریال برای کارگردانی سوم مشترک برای نمایش گراداف و فرزاد حسن میرزایی و سامان مهرام از بانه و کابوس مورچه ها حسن اسماعیل وند از ارومیه
لوح تقدیر و مبلغ 7 میلیون ریال برای کارگردان دوم برتر به امید مصطفایی برای نمایش چناره کان از سقز
لوح تقدیر، تندیس جشنواره و مبلغ 2 میلیون ریال برای کارگردانی برتر به غلامرضا همتیان برای نمایش سورانه از بیجار.
این جشنواره از 19 تا 22 آذرماه با حضور 12 گروه نمایش داخلی و خارجی برگزار شد.

 

بازدید [ 114 ]