اخبار

بازگشایی درمانگاه و داروخانه شبانه روزی در شهرک دانشگاه سقز

مدیر شبکه بهداشت و درمان سقز گفت: با راه اندازی درمانگاه و داروخانه در محلات شهر در راستای برنامه های سازمان جهانی بهداشت به ویژه عدالت در خدمات رسانی حوزه سلامت و بهداشت، حرکت خواهیم کرد.
بازگشایی درمانگاه و داروخانه شبانه روزی در شهرک دانشگاه سقز

برنامه های سازمان جهانی بهداشت به ویژه عدالت در خدمات رسانی حوزه سلامت و بهداشت، حرکت خواهیم کرد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری، دکتر محمد سرکوت غوثی روز سه شنبه در آئین گشایش داروخانه و درمانگاه شبانه روزی در شهرک دانشگاه واقع در خیابان شیخ مظهر سقز افزود: برای ارائه خدمات مناسب بهداشتی به مردم در حاشیه و تلاش برای تمرکز زدایی از مرکز شهر، مجوز راه اندازی 2 داروخانه شبانه روزی و سه داروخانه روزانه جدید نیز صادر شد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر 4 داروخانه شبانه روزی و 16 داروخانه روزانه و سه درمانگاه خصوصی در سقز فعال است.
سرمایه گذار و مدیر این مجموعه درمانی هم گفت: این درمانگاه و داروخانه در مساحت 400 متر مربع راه اندازی شد.
سالار عبداللهی، اظهار کرد: درمانگاه شامل بخش های تخصصی داخلی، کودکان، مامایی، ارتوپد و دارای پزشک عمومی، هشت تخت بستری موقت و  تجهیزات کامل استرلیزاسیون است.
علی اکبر ورمقانی، فرماندار سقز هم از اقدام این سرمایه گذار و شبکه بهداشت تقدیر و تشکر و اظهار کرد:برون سپاری خدمات دولت از برنامه های اصلی در شهرستان است و راه اندازی این داروخانه ودرمانگاه در راستای ارائه خدمات بیشتر به مردم و تمرکز زدایی، کار بسیار ارزشمندی است.

بازدید [ 239 ]
برچسب ها