اخبار

اهمیت پاسخگویی مدیران در تحقق حقوق شهروندی

در سمینار حقوق شهروندی در سقز بر اهمیت مطالبه گری رسانه ها و پاسخگویی مدیران به اصحاب رسانه در تحقق حقوق شهروندی تاکید شد.
اهمیت پاسخگویی مدیران در تحقق حقوق شهروندی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سقز در این سمینار که روز دوشنبه برگزار شد، حقوقدان و استاد دانشگاه پیام نور گفت: روسای ادارات پاسخگوی رسانه ها باشند و موارد را اطلاع رسانی کنند و رسانه ها هم مطالبه گر باشند.
دکتر ناصر سرگران عنوان کرد:برخورد شایسته با شهروندان، حق شکایت آنان از برخی تصمیمات، رعایت حریم خصوصی، شفاف سازی امورات، آگاهی شهروندان از تصمیمات اداری، اداره شایسته و حکمرانی خوب از جمله حقوق شهروندی براساس منشور تدوین شده است.
سرگران بیان کرد:حفظ کرامت انسانی، دسترسی آسان به مقامات اداری، جبران خسارات وارده به شهروندان در اثر برخی تصمیمات، حق معلولان برای برخورداری از امتیازات قانونی، انجام کار مراجعان در موعد مقرر و کاهش بوروکراسی، حسن تدبیر در تصمیم گیری ها، تقویت دولت الکترونیک و تصمیمات شفاف، حق اظهارنظر آزاد از دیگر اصول حقوق شهروندی است.
وی ادامه داد: راه اندازی میز خدمت، تقویت تشکل های مردمی حقوق شهروندی، تقویت سازکار فراسازمانی و مردمی، نظرسنجی از عملکرد ادارات، شفاف سازی و توسعه دولت الکترونیک نیز در راستای تحقق حقوق شهروندی باید مورد توجه قرار گیرد.
استاد حقوق و رئیس دانشگاه پیام نور سقز: هم گفت: باید دولت و مسئولان در مقابل مردم و تلاش برای تحقق خواسته های آنان پاسخگو بوده و شهروندان هم بایستی کنشگرانی فعال باشند.
دکتر علیرضا شریفی عنوان کرد:حاکمیت خود را ملزم به رعایت حقوق و تحقق مطالبات شهروندان می داند و در قانون اساسی هم بر رعایت حقوق و آزادی های مشروع تاکید شده است.
شریفی اظهار کرد:رعایت حقوق شهروندی در میزان رضایت و اعتماد مردم و ارتقای سطح کارآمدی ادارات موثر است.
رحیمی از قضات دادگستری هم، تعهد فردی، تعهد اجتماعی، اجرایی کردن قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تدوین آیین نامه های اجرایی منشور حقوق شهروندی را در رساتای
این سمینار با حضور مسئولان و کارشناسان ادارات، توسط فرمانداری ویژه شهرستان و دانشگاه پیام نور برگزار شد.
در ابتدای سمینار علی رستمی، کارشناس حوزه اجتماعی فرمانداری با ارائه گزارشی از فعالیت های کمیته حقوق شهروندی شهرستان سقز عنوان کرد: این برنامه آموزشی در راستای اجرای ماده 4 تصویبنامه حقوق شهروندی برگزار شده است.
فاروق محمودی مدیر کمیته امداد امام (ره) سقز هم با بیان اینکه توجه به محرومان نوعی توجه به مفاد حقوق شهروندی است، خواستار پشتیبانی همگان از آنان شد.


بازدید [ 154 ]