اخبار

اهمیت اجرای طرح تکاپو ، طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار در سقز

یادداشت:کاوه احمد زاده* با توجه به تحلیل دینامیک اشتغال و کسب و کار و نیز با تکیه بر یافته های پژوهشی مندرج در طرح تکاپو (طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار) ، استان کردستان به مناطق اقتصادی مجزا تقسیم و پویایی های ساختار کسب و کار استان ، تمرکزهای جغرافیایی و کسب و کارهای فعالان اقتصادی استان ، برمبنای منابع و مزیت های منطقه ای شناسایی شده است .
اهمیت اجرای طرح تکاپو ، طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار در سقز

بر اساس بررسی های انجام شده ، شاغلان استان کردستان در بخش خدمات 46/4 درصد ، کشاورزی 27/4 درصد و صنعت 26/2درصد حضور دارند و توزیع اشتغال استانی بیانگر این موضوع است که عمده شاغلان استان در بخش کشاورزی و خدمات مشغول به فعالیت هستند.
بر همین اساس استان کردستان به سه منطقه اقتصادی (بخش شرقی استان ، بخش غربی استان و بخش میانی و مرزی استان) تقسیم و شهرستان سقز دارای همپوشانی جغرافیایی در مناطق سه گانه استان می باشد .
نظر به اینکه اساس اشتغال در بخش شرقی استان (با همپوشانی شمال شرق شهرستان سقز) بر مبنای زراعت و دامپروری و پرورش طیور و در بخش غربی استان (با همپوشانی جنوب غربی شهرستان سقز) بر مبنای صنایع دستی و باغبانی و در بخش میانی و مرزی استان (با همپوشانی بخش مرکزی شهرستان سقز) بر مبنای خدمات تخصصی کسب و کار و فناوری اطلاعات می باشد ، مرکز آموزش فنی و حرفه ای سقز ، از آبان ماه 1396 اقدام به برگزاری دوره های آموزشی در رسته های اولویت دار فوق الذکر کرده است.  
طرح تکاپو درصدد است تا با استفاده از ظرفیت های بومی و به کارگیری تجارب سازمانهای بین المللی در سایر کشورها ، برنامه منسجمی را برای تحرک در بخش تقاضای نیروی کار به اجرا درآورد.
تمرکز طرح بر سیاست های موجود در حوزه اشتغال و توسعه کسب وکارها است و انتظار می رود با فعال سازی قابلیت های منطقه ای و ملی در کسب وکارهای منتخب و پیاده سازی برنامه های توسعه ای متناسب با شرایط و اقتضائات هر رسته کسب وکار منتخب ، حجم قابل توجهی از تقاضا برای اشتغال در کشور فعال شود .
در عین حال کوشش می شود تا سیستم آموزش مهارتی و تخصصی طرف عرضه نیروی کار نیز مبتنی بر واقعیت های طرف تقاضا و روندهای بین المللی ، باز تنظیم شود.
* رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید صالحیان سقز

بازدید [ 654 ]
برچسب ها