اخبار

اهدای سه هزار و 285 مترزمین توسط خیران سقزی برای امور عام المنفعه

دو خیر سقزی سه هزار و 285 مترمربع زمین برای احداث پایگاه درمانی، مرکز فوریت های پزشکی ، سالن های ورزشی و ستاد بحران اهدا کردند.
اهدای سه هزار و 285 مترزمین توسط خیران سقزی برای امور عام المنفعه

معاون فنی و عمرانی فرماندار سقز با اظهار این مطلب  گفت: این زمین ها از سوی خانواده مرحومان فاطمه الله قلی و حاج هاشم مویدی اهدا شد.
علی محمدیان افزود:535 متر مربع از این زمین در شهرک کردستان برای ساخت پایگاه درمانی و مرکز فوریت های پزشکی و دو هزار و 750 مترمربع برای ساخت سالن ورزشی و ستاد بحران در محله بهارستان اختصاص خواهد یافت.
وی اضافه کرد:ناصح مرادپور وکیل قانونی این دو خانواده خیر سقزی به نیابت از آنان با حضور  در فرمانداری سند اهدای این زمین ها را تحویل داد.


بازدید [ 558 ]