اخبار

انجام آزمایش های پزشکی در روستاهای سقز فراهم شد

۸ مرکز نمونه گیری آزمایشگاهی روستایی به طور همزمان در روستای "میرده" سقز افتتاح شد.
انجام آزمایش های پزشکی در روستاهای سقز فراهم شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سقز، مدیر شبکه بهداشت و در مان در آئین افتتاح مرکز نمونه گیری میرده افزود:این مراکز در روستاهای تموغه، میرده، سرا، سنته، ایرانخواه، خورخوره، زیویه و گلتپه فعال هستند و روستاییان می توانند به جای مراجعه به آزمایشگاه های دولتی و خصوصی به آنها مراجعه کنند.
دکتر محمد سرکوت غوثی اظهار کرد: پیشتر در سه مرکز دیگر روستایی شهرستان سقز این امکان فراهم شده بود.
در این آئین، نماینده مردم سقز و بانه در مجلس، معاون عمرانی فرماندار، بخشدار مرکزی، مدیر شبکه بهداشت و رئیس مرکز بهداشت حضور داشتند.


بازدید [ 801 ]