اخبار بخشداری ها

اقامتگاه های بوم گردی در شهرستان سقز ایجاد می شود

برای اولین بار، جلسه آموزشی معرفی اقامتگاه های بوم گردی در روستای" سرچاوه"(سرچشمه) از روستاهای هدف گردشگری واقع در بخش مرکزی برگزار و این روستا به عنوان پایلوت اقامت بوم گردی انتخاب شد.
اقامتگاه های بوم گردی در شهرستان سقز ایجاد می شود

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سقز در این جلسه آموزشی که در مسجد روستا برگزار شد، معاون عمرانی فرماندار سقز، مردم و سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در حوزه گردشگری در این روستا فراخواند.
علی محمدیان با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری در رونق دادن به روستاهای منطقه و اشتغالزایی تصریح کرد: توجه میراث فرهنگی به بوم گردی و تخصیص اعتبار برای مطالعه گردشگری طرح بوم گردی، سرآغاز و سرفصل جدیدی برای نقشه راه توسعه گردشگری شهرستان سقز است.
حمیدگلالی پور، رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سقز هم با بیان اهمیت ایجاد اقامتگاه های بوم گردی در شهرستان سقز عنوان کرد: روستای سرچاوه به عنوان پایلوت این طرح انتخاب و مطالعه گردشگری آن هم انجام شده است. 
کریمی از کارشناسان حوزه گردشگری استان هم به تشریح اقامتگاه بوم گردی شرایط و موقعیت و اشتغالزائی این  اقامتگاه پرداخت و گفت: روستای سرچاوه به واسطه وجود چشمه دائمی و طبیعی، بستنی سنتی و لبنیات سنتی و داشتن برندهایی از جمله پنیر "کوپه" می تواند به قطب گردشگری روستائی شهرستان سقز تبدیل شود.

بازدید [ 1087 ]