اخبار

افزایش سه برابری خرید کُلزا در سقز

رئیس اداره تعاون روستایی سقز از افزایش سه برابری خرید تضمینی کُلزا در سال زراعی جدید، نسبت به سال گذشته توسط شبکه تعاون روستایی این شهرستان خبر داد.
افزایش سه برابری خرید کُلزا در سقز
عبدالله کریمی در گفتگو با پایگاه خبری فرمانداری اظهار کرد: تاکنون در مرکز قهرآباد سفلی 840 تن کُلزا از کشاورزان خریداری شده است.
وی اضافه کرد: قیمت میانگین این محصول با ناخالص 2 درصد و رطوبت 10 درصد هر کیلو 27 هزار و 830 ریال برآورد شده است.
 

بازدید [ 343 ]