اخبار

اعلام وصول دستور شروع انتخابات و برگزاری مانور انتخابات در سقز

دستور شروع انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی توسط فرماندار شهرستان سقز و رئیس هیات اجرایی و رئیس حوزه انتخابیه شهرستان های سقز و بانه اعلام وصول و مانور انتخابات برگزار شد.
اعلام وصول دستور شروع انتخابات و برگزاری مانور انتخابات در سقز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سقز، همزمان با سایر حوزه های انتخابیه سراسر کشور، کامیل کریمیان فرماندار سقز از طریق سامانه جامع انتخابات، دستور شروع انتخابات را اعلام وصول کرد.
کریمیان، رئیس هیات اجرایی انتخابات و حوزه های انتخابیه شهرستان های سقز و بانه همچنین انتشار آگهی ثبت نام داوطلبان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را امضاء و تشکیل هیات اجرایی این دوره از انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه را اعلام کرد.

برگزاری مانور انتخابات
در بخش های دیگر از ستاد انتخابات، مانور انتخابات با حضور کارشناسان و نمایندگان هیات اجرایی برگزار شد.
در این بخش ها، کارشناسان به صورت فرضی تمام فرآیند برگزاری انتخابات از جمله؛ ثبت نام از داوطلبان، تعیین محل شعبه های اخذ رای، تشکیل هیات های سه گانه و تایید اعضای هیات اجرایی توسط هیات نظارت را انجام دادند.
در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، سقز، حوزه اصلی و سه حوزه فرعی در سقز و 4 حوزه در بانه فعالیت خواهند داشت.

 

بازدید [ 127 ]