اخبار

اصلاح موادی از قانون تبلیغات انتخابات مجلس: آزادی بیشتر نامزدها در تبلیغات

بر اساس این اصلاحیه، نامزدها در سطح شهر نسبت به نصب هر تعداد بنر و سایر اقلام تبلیغاتی- به شرطی که موجب مزاحمت و اعتراض شهروندان نباشد- آزاد هستند.
اصلاح موادی از قانون تبلیغات انتخابات مجلس: آزادی بیشتر نامزدها در تبلیغات

بر اساس ماده 12 "قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی" ابلاغی از سوی ریاست جمهوری،  در فصل تبلیغات، ماده 57 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره ( 2) آن نسخ می شود. همچنین قانون تفسیر بند( 2 ) اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 29-10-1378 نیز نسخ شده است.
متن تبصره (۱) آن ماده به عنوان ماده (57) قانون مذکور محسوب می گردد.
نکته :حذف ماده یاد شده باعث تغییرات جدی در موارد مجاز و غیر مجاز تبلیغات نامزدها شده است و در اجرای آن دقت مضاعف می طلبد.
تبصره ماده 2 و ماده 57 كه حذف شده است به شرح زیر است:
تبصره ماده 2 به شرح زیر است:
نصب و الصاق عکس و پوستر ممنوع می باشد و چاپ عکس صرفا محدود به زندگی نامه، جزوه، بروشور و کارت حداکثر در قطع 15*10 مجاز می باشد. نصب بنر و پارچه در محل ستادهای اصلی نامزدها به تفکیک برادران و خواهران مجاز می باشد. تخلف از مفاد این تبصره توسط چاپخانه مستوجب مجازات در این ماده می باشد.
ماده 57: استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر، دیوارنویسی و کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن باستثنای عکس برای تراکت و زندگی نامه  و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می باشد.
در نتیجه، این تبصره و ماده قانونی انتخابات نسخ شده است و نامزدها در سطح شهر نسبت به نصب هر تعداد بنر و سایر اقلام تبلیغاتی - به شرطی که موجب مزاحمت و اعتراض شهروندان نباشد، - آزاد هستند.

 

بازدید [ 120 ]