اخبار

ادای احترام فرماندار سقز به سالمندان

کامیل کریمیان، فرماندار سقز با حضور در سرای سالمندان مهر از تلاش بی وقفه، مدیر عامل و اعضای هیات مدیره تقدیر و تشکر کرد.
ادای احترام فرماندار سقز به سالمندان

کریمیان سپس همراه فریبرز اولیائی، معاون برنامه ریزی و مدیر عامل و هیات مدیره سرای سالمندان مهر با سالمندان دیدار کرد و به آنان ادای احترام کرد.
همچنین فرماندار سقز با هیات مدیره مجتمع فرهنگی تربیتی کودکان حاج افتخار امینی دیدار و از حس نوع دوستی آنان و خدمت به کودکان بی سرپرست تقدیر کرد.
در این دیدار، کریمیان خطاب به اعضای هیات مدیره گفت؛ شما سرمایه های گرانقدر شهرستان سقز هستید و وجود شما، مایه افتخار و امید است.


بازدید [ 116 ]