اخبار

اخذ سند مالکیت برای 120 هکتار از زمین های موقوفه شهرستان سقز

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه گفت: برای 120 هکتار از زمین های موقوفه شهرستان سقز سند مالکیت صادر شده و اکنون 90 درصد از اراضی موقوفه دارای سند مالکیت است.
اخذ سند مالکیت برای 120 هکتار از زمین های موقوفه شهرستان سقز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سقز، جهاندار امجدی در نشست با اصحاب رسانه در گرامیداشت دهه وقف اظهار کرد: حفظ موقوفات بزرگترین خدمت به وقف است.
جهاندار امجدی عنوان کرد: در راستای حفظ موقوفات همچنین، 30 فقره حکم قضایی علیه متصرفان موقوفات شهرستان سقز صادر شد.
امجدی بیان کرد: سه وقف جدید شامل؛ احداث دارالقرآن، احداث مسجد و وقف زمین کشاورزی برای کمک به دانش آموزان و دانشجویان بی بضاعت و 350 جلد قرآن در شهرستان سقز ثبت شد و با مشارکت یکی از موقوفات، موقوفه مجیده مجیدیه ساخته می شود.
وی با بیان اینکه، 700 نوع نیت واقف در کشور شناسایی شده و  بیشتر نیات واقفان سقز، مذهبی و دینی است، اظهار کرد:شهرستان سقز به وقف های جدید بر اساس نیازهای جامعه از جمله کمک به ایتام، ازدواج جوانان و .. نیازمند است. 
رئیس اداره اوقاف سقز ادامه داد:65 خادم مسجد بیمه تامین اجتماعی هستند و خادمان کمتر از 50 سال بدون سابقه بیمه و بیشتر از 50 سال که سابقه بیمه داشته باشند، بیمه می شوند که در این راستا، 20 درصد حق بیمه توسط دولت و 7 درصد توسط افراد پرداخت می شود.
وی با بیان اینکه بر اساس اجماع علماء، وقف، صدقه جاریه است خطاب به خبرنگاران گفت: وقف اصحاب رسانه، اطلاع رسانی است.
امجدی، یادآور شد: حوزه فعالیت اداره اوقاف سقز در سه زمینه موقوفات، بقاع متبرکه و مساجد و قرآنی است وشهرستان  سقز دارای 350 موقوفه، 1470 رقبه که 1250 رقبه منفعتی و 220 مورد انتفاعی است.
وی عنوان کرد: 99 درصد موقوفات برای مساجد و هزینه درآمد موقوفات بر اساس نیت واقفان و بزرگترین موقوفه سقز، وقف مسجد ملا ابراهیم است.

 

بازدید [ 319 ]