اخبار سایت قدیم

فرماندار روز دهیار را تبریک گفت

علی اکبر ورمقانی، فرماندار سقز، فرا رسیدن 14 تیرماه روز دهیار را به دهیاران شهرستان سقز تبریک گفت.
فرماندار روز دهیار را تبریک گفت
چهار شنبه 14 تیر سال 1396

به گزارش روابط عمومي فرمانداري سقز، متن پيام تبريک علي اکبر ورمقاني به شرح زير است:

با شكل‌گيري نهاد دهياري‌ها در روستاها براي اولين بار در تاريخ نظام برنامه‌ريزي كشور، متولي مشخصي براي مديريت و توسعه روستاها تعيين گرديد.

 دهيار از يك سو به واسطه ارتباط تنگاتنگ با شوراي اسلامي روستا، نهادي مردمي بوده و از سوي ديگر با آخرين سطح حاكميت دولت در ارتباط است.

دهياري به عنوان نهاد عمومي غير دولتي و متولي اداره امور روستا و دهياران به عنوان مديران روستا، وظايف مهمي در راستاي تحقق توسعه پايدار و نقش مهمي در مديريت روستايي و فرايند توسعه روستا برعهده دارند.

دهياران بايد با تعامل و همکاري با اعضاي شوراي روستا، ريش سفيدان و جامعه روستايي با استفاده از قابليت هاي طبيعي و امكانات آب و خاك در چارچوب اهداف و ابعاد توسعه پايدار حرکت کنند.

امروزه نقش و اهميت دهياري ها در حفاظت از محيط زيست، بهبود سيستم مديريت پسماندها، جذب مشارکت هاي مردم در زمينه آباداني بر کسي پوشيده نيست و اجراي طرح هاي عمراني در سال هاي اخير توسط تعاوني دهياران شهرستان سقز در روستاها، اين را به خوبي اثبات کرده است.

اميد است دهياران شهرستان سقز با همکاري اعضاي شورا،  در راستاي توسعه اقتصادي، افزايش منابع درآمدي دهياري‌ها با توجه به اساسنامه،‌ ‌كمك‌هاي دولت و خودياري اهالي هر چه بيشتر در زمينه توسعه عمران و آباداني روستاها تلاش کنند.