اخبار سایت قدیم

برگزاری همایش گفتمان سازی و صیانت از خانواده

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان: همه در برابر مواد مخدر به عنوان بلای قرن در خطریم و در مقابل افزایش معتادان در جامعه مقصریم.
برگزاری همایش گفتمان سازی و صیانت از خانواده
سه شنبه 13 تیر سال 1396

همايش گفتمان سازي و صيانت از خانواده و تجليل از فعالان حوزه مبارزه با مواد مخدر در سالن سقز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري ايرنا، دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر کردستان در اين برنامه در سالن شهيد بهشتي سقز گفت: همه در برابر امواد مخدر به عنوان بلاي قرن در خطريم و در مقابل افزايش معتادان در جامعه مقصريم.

محمد سليم کريمي افزود: روند رو به رشد اعتياد در استان و کشور بسيار خطرناک و نشانه بي تفاوتي جامعه در مقابل در اين آسيب بزرگ است.

وي با بيان اينکه امروز 20 هزار نفر در استان کردستان به مواد مصرف مواد مخدر اعتياد دارند، تاکيد کرد: اجتماعي کردن مبارزه با مواد مخدر ، اصلاح باورهاي غلط در خصوص اعتياد، کنترل خشم و افزايش نظارت و مهر و محبت پدر و مادر به فرزندان براي کاهش اين آسيب بسيار موثر است.

او با بيان اينکه بايد براي مبارزه فراگير به منظور مقابله با مواد مخدر همه افراد از اقشار مختلف در زمينه پيشگيري تلاش کنند، اضافه کرد: در موفق ترين حالت، پليس فقط مي تواند 20 درصد در مبارزه با سوادگران و فروشندگان مواد مخدر سنتي و 3 تا 7 درصد صنعتي و رونگردان ها موفق باشد.

کريمي با اشاره به گردش مالي زياد ناشي از فروش مواد مخدر در جهان که هم سطح با فروش اسلحه و نفت است، تاکيد کرد: قاچاقچيان و سوادگران مرگ از هر راه و طريق و شيوه اي براي فروش مواد اقدام مي کنند.

يکي از روانشناسان و فعالان حوزه مبارزه با مواد مخدر سقز هم با اشاره به کاهش سن اعتياد در ايران و به ويژه مناطق کردنشين بر تلاش خانواده ها و همه اقشار جامعه جهت هوشيار سازي در برابر اعتياد تاکيد کرد.

عرفان صاحبي اظهار کرد: برخي از کودکان، جوانان و نوجوانان به دليل بي توجهي پدر و مادر از خانه رانده مي شوند و به اعتياد پناه مي برند.

وي با اشاره به اهميت هزينه کردن براي پيشگيري عنوان کرد: خطرات اعتياد به مواد مخدر بايد براي همه مردم تشريح شود.

امام جمعه سقز هم با بيان اينکه دشمن از راه جنگ سخت نتوانست بر ايران چيره شود، عنوان کرد: اعتياد از راه هاي نفوذ دشمن براي بي انگيزه کردن جوانان آنان در برابر دفاع از ميهن است.
ماموستا سيد حسين حسيني با اشاره به آيه اي از قرآن کريم، گفت: افرادي که به اعتياد پناه مي برند با دست خويش، خود را هلاک مي کنند.

وي با بيان اينکه، نجات دادن فرد معتاد از دام اعتياد، خدمت بزرگي به بدنه اجتماع است، ادامه داد: نجات معتاد، مانند جهاد در راه خداست و فرد معتاد هم بايد به خاطر عزت نفس خويش و گرفتاري که براي جامعه و خانواده به وجود آورده براي خلاص شدن از اين آسيب تلاش کند.

فريبرز اوليايي، معاون برنامه ريزي، اداري و مالي فرماندار سقز هم بر انجام اقدام هاي بيشتر اداره هاي مرتبط با پيشگيري از اعتياد در خصوص آموزش و فرهنگ سازي و آماده کردن بسته هاي حمايتي براي افراد پاک تاکيد کرد.

اجراي برنامه موسيقي توسط سيروان رضا زاده و اجراي نمايش توسط هاوري رضايي با محور اعتياد از ديگر برنامه هاي اين همايش بود.

در ادامه از 22 نفر از فعالان مباره با مواد مخدر با اهداي لوح سپاس تقدير شد.