اخبار بخشداری ها

اجرای 61 طرح عمرانی در یکصد روز اول دولت دوازدهم در بخش امام سقز

بخشدار امام سقز گفت: 61 طرح عمرانی در یکصد روز اول دولت دوازدهم در روستاهای بخش با هزینه افزون بر 5 میلیارد ریال اجرا شد.
اجرای 61 طرح عمرانی در یکصد روز اول دولت دوازدهم در بخش امام سقز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سقز، احمد مهرپرور،اعلام کرد: این طرح ها شامل دفع بهداشتی فاضلاب، احداث 6 دهنه پل ،  اجرای دیوار حایل سنگی و بهسازی معابر ، سنگ فرش  آبرو، خرید وسائل ورزشی، ایجاد جایگاه زباله، تعمیر ساختمان دهیاری و کمک به احداث سوله ورزشی  وخریدتجهیزات بود.
وی اضافه کرد: سنگ فرش معابر، احداث کانال سنگی ، دیوارکشی وفنس کشی پارک کودک ، تعمیر خانه عالم، احداث فضای سبز، آسفالت و توسعه شبکه معابر ، فنس کشی گورستان و احداث سپتیک از دیگر طرح های اجرا شده در 34 روستای بخش بود.


بازدید [ 1295 ]