اخبار

اتفاق مبارک در سقز برای پیشگیری از کرونا

کمپین های مردمی پیشگیری از کرونا در سقز امروز مانند نوازندگان یک ارکستر جهت از بین بردن ویروس کرونا و حمایت از پرستاران، کادر درمانی و شهرداری مانند نوازندگان ماهر نواختند.
اتفاق مبارک در سقز برای پیشگیری از کرونا

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سقز، مدیران کمپین های مردمی پیشگیری از کرونا امروز در نشستی با معاون سیاسی فرماندار سقز، ضمن اعلام آمادگی برای همکاری جهت برون رفت از بحران عنوان کردند: برای تعامل و اثر بخشی بهتر اقدامات، هیات مدیره متشکل از نمایندگان کمپ ها تشکیل می شود.
آنان بیان کردند: کمیته های تخصصی برای تقسیم بندی وظایف از بعدازظهر تشکیل و فعال می شود.
این جمع نوع دوست اعلام کردند:عدم خروج مردم از منزل، درخواست از مسئولان به منظور جلوگیری از ورود خودروهای غیر بومی، تخصیص بخشی از کمک های جمع آوری شده کمپ ها به کادر درمان و تجمیع کمک های مردمی کمپ ها از دغدغه های آنان است.
معاون سیاسی فرماندار در جمع مدیران کمپین های پیشگیری از کرونا هم با تقدیر از این فعالیت های نوع دوستانه، شرط خروج از بحران را همکاری و تعامل مردم برشمرد.
اسماعیل رستم پور افزود: نیازمندی های حال حاضر برای خروج از بحران بررسی شده است و انتظار داریم، کمپین ها بر اساس اهداف مشترک حرکت کنند.
وی افزود: افراد فعال که دلسوزانه در راستای گند زدایی و ضدعفونی شهر اقدام می کنند برای جلوگیری از دوباره کاری و هدر رفت منابع با شهرداری هماهنگ باشند.
رستم پور عنوان کرد: دولت، بسترهای لازم برای فعالیت های گروه های خودجوش برای پیشگیری از کرونا آماده خواهد کرد.
 وی تصریح کرد؛ برای تاثیر گذاری بیشتر کمک ها، شیوه و چهارچوب مشخصی تعیین شود و فرمانداری و شهرداری و ادارات شهرستان نیز آمادگی لازم برای همراهی با کمپین ها را دارند.
رستم پور از نمایندگان کمپین ها خواست تا خدمات نیز با اطلاع فرمانداری، برنامه ریزی و انجام پذیرد.
دکتر انور بهرامی، مدیر شبکه بهداشت و درمان سقز هم بر هماهنگی و تعامل تمامی کمپین ها با ستاد کرونی شهرستان سقز تاکید کرد.
دکتر بر بهروز مرادی، متخصص کودکان نیز بر لزوم مدیریت داوطلبان مبارزه با بیماری، تشکیل شورای مبارزه، با مدیریت شبکه بهداشت و درمان و پرهیز از جزیره ای عمل نمودن کمپین ها تاکید کرد.
وی بیان کرد:بزرگترین سلاح در مقابله با کرونا، آگاهی دادن به مردم است.
وی بر ضرورت برخورد تخصصی و اولویت بندی مشکلات توسط کمپین ها تصریح و عنوان کرد: اگر پیشگیری موفق نباشد اجرای هیچ برنامه ای ممکن نخواهد بود.

بازدید [ 158 ]