اخبار

آموزش های مهارتی، حلقه گمشده اشتغال

کامیل کریمیان فرماندار سقز گفت: نبود آموزش های مهارتی در بین قشرهای مختلف جامعه از مشکلات اساسی حوزه کار و اشتغال است.
آموزش های مهارتی، حلقه گمشده اشتغال

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سقز، کریمیان دیدار رئیس، کارکنان و مسئولان آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای سقز بیان کرد: آموزش های مهارتی جدا از اینکه سبب اشتغال برای جوانان می شود در توانمندسازی نیروی کار نیز موثر است.
وی با عنوان اینکه به مهارت آموزشی و آموزش های مهارتی باور و اعتماد قلبی دارم از بخش دولتی و خصوصی این حوزه خواست تا با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در این حوزه بیشتر تلاش کنند.
وی بیان کرد: اتمام ساختمان فنی و حرفه ای شماره 2 سقز از پروژه های اولویت دار در سال 98 خواهد بود.
وی خواستار ارائه راهکارهای عملیاتی توسط بخش دولتی و خصوصی حوزه فنی وحرفه ای برای بهبود مهارت متصدیان مشاغل خدماتی، صنعتی و کشاورزی در شهرستان سقز شد.
رئیس مرکز آموزشی فنی و حرفه ای سقز هم با بیان اینکه رویکرد این سازمان، تامین و تربیت نیروی انسانی است، عنوان کرد: آموزش تقاضا محور بایستی به جد در شهرستان رصد و پیگیری شود و این نیازمند مشارکت و حمایت همه دستگاه های اجرایی است.
کاوه احمد زاده عنوان کرد: برآورد نیازهای آموزشی ادارات، حوزه های خدمات، صنعت و کشاورزی بایستی در دستور باشد و در این راه، نهادهای اجرایی حامی و همکار فنی و حرفه ای باشند.
یاسینی، نماینده آموزشگاه های فنی و حرفه ای بخش خصوصی نیز بر ضرورت داشتن گواهی مهارت برای درخواست کنندگان وام مشاغل خانگی و طرح تکاپو شد.
فاروق محمد امینی، داور بین المللی حوزه مهارت نیز خوستار حمایت مالی در زمینه اعزام مهارت آموختگان به مسابقات جهانی و ملی شد.

بازدید [ 64 ]