اطلاعیه شماره 32

زمان رای گیری تا ساعت 22 تمدید شد

بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن تشكر از ملت شریف و همیشه در صحنه ایران اسلامی كه حضورشان نوید بخش خلق حماسه سیاسی است و تقدیر از كلیه دست اندركاران برگزاری انتخابات درحوزه های انتخابیه سراسر كشور، با عنایت به تماسهای دریافتی مبنی بر درخـواست تمدید مجدد مدت زمان اخذ آرای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و اولین میاندوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بـه لـحاظ حضور پرشـور و گسترده مردم وظیفه شناس، با موافقت وزیر محترم كشور در شهرهای سراسر كشور، اخذ رأی به مدت دو ساعت یعنی تا ساعت 22  ( ده شب ) تمدید می گردد.

ضمناً شعب اخذ رأی روستایی كه مراجعه كننده داشته باشند استاندار با هماهنگی هیأت های نظارت نسبت به تمدید مدت اخذ رأی اقدام و در شعب اخذ رأی روستایی نیز كه مراجعه كننده ندارند پایان انتخابات را اعلام نمایند.

29 ارديبهشت 96