پیمانکار بزرگراه مسیر سقز – بوکان و زرینه – ایرانخواه مشخص شد

استاندار کردستان گفت: پیمانکار سه قطعه از بزرگراه شمال جنوب به طول ۵٦ کیلومتر انتخاب شدە است و عملیات اجرایی از اول اردیبهشت امسال در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری، عبدالمحمد زاهدی افزود: این قطعات شامل مسیر سقز به  بوکان به طول ۲۷  کیلومتر، زرینه به ایرانخواە ۱٨/۵ کیلومتر و مسیر دانشگاە آزاد از سنندج به گردنه دڕکه به طول ۱۰/۵ کیلومتر است.

وی اضافه کرد همچنین مبلغ ۲/۴ میلیارد تومان از محل اسناد خزانه برای پروژە چهار خطه کردن گردنه صلوات آباد سنندج تخصیص یافت.

او ادامه داد:عملیات ریل گذاری راە آهن همدان به سنندج نیز اجرایی می‌شود و رییس جمهوری در آیندە نزدیک، راە آهن تهران همدان را افتتاح می‌کنند و قرار شدە است که همزمان با سفر دکتر روحانی،  افتتاح خط راە آهن ریل گذاری به سمت سنندج نیز اجرایی شود.

30 فروردين 96