صورتجلسه دومین جلسه شورای خدمات سرمایه گذاری

صورتجلسه دومین جلسه شورای خدمات سرمایه گذاری

دومین جلسه شورای خدمات سرمایه گذاری در سال 94راس ساعت 30/8 روز پنج شنبه مورخ 21/3/94 با ریاست فرماندارویژه شهرستان سقز وبا حضورسایر اعضا و آقایان اسدی مشاور استاندار محترم در امور اقتصاد وسرمایه گذاری ودهقانی مدیر کل اقتصاد و دارایی امیری نماینده اداره اطلاعات اردلان معاونت اشتغال مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی برگزار گردید .                                                            

ابتدا جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز و سپس آقای ورمقانی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سقز با سلام و درود به روح پیامبر معظم و شهدا و امام شهدا و آرزوی طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری و توفیق روز افزون برای دولت تدبیر و امید به میهمانان و جمع حاضر در جلسه خیر مقدم گفت واظهار داشت تأکید جدی بر این است که همسو با سیاستهای دولت تدبیر و امید و توصیه های استاندار محترم در امورات مربوطه به حضور سرمایه گذار و سرمایه گذاری آسان کاری کامل صورت گیرد. واین مهم با همکاری وهمدلی ادارات شهرستان تحقق یافته ودغدغه ای خاصی در این زمینه نداریم ورفع مشکلات در این راستا در ادارت نهادینه شده است . اما در مرکز استان پیچ و خمهای اداری مشاهده میشود که نمونه بارز آن کارخانه بتون سبک در سطح استان با مشکلاتی مواجه بوده و پروندهها ی تخصیص آب با فاصله زمانی زیادی انجام میگیرد .برا ی مثال باغ پسته که داری پنج سال عمراست هنوز اختصاص آب آن انجام نگرفته .امیداست با پنجره واحدی که در استان ایجاد شده است با همکاری وهمدلی مشکلات سرمایه گذاران حل شده وبستری مناسب برای رفع بیکاری فراهم شود چون بیکاری سبب فساد وناهنجاری اجتماعی میباشد .  ایشان همچنان گفت.مشکلات اراضی ملی وماده 56 از مشکلاتی است که سرمایه گذاران باآن درگیر میباشند و منتظر هستیم جلسات مربوطه در سطح استان برگزار شود ونتایج آن اعلام گردداما هنوز اقدامی صورت نگرفته وی همچنین مشکلات ماده 5 را مطرح نمود وبه چندطرحهای در دست اجرا از جمله مجتمع فرهنگی هنری وتعاونی زنان روستایی اشاره کردواظهارکرد که به سرمایه گذاران توصیه شده است برای رفع مشکلات راههای غیر متعارف و واسطه کاری رادر نظر نداشته باشند فرمانداری نیز با تمام توان در زمینه رفع مشکلات با سرمایه گذاران همکاری خواهد نمود تا هدف اصلی دولت که ایجاد اشتغال میباشد محقق گردد.

در ادامه جلسه آ قای شمالی نماینده شرکت سرمایه گذار احداث کارخانه ذوب آهن سقز گزارش کاملی از روندکار از جمله شناسایی 100هکتار زمین محل اجرای طرح تعین کارشناسان رسمی برای مشخص کردن قیمت آن ونهایتا اینکه هفته آ ینده کار نقل وانتقال وتملک اراضی انجام خواهد شد وی در ادامه باتوجه به اقدامات وپیگیریهای انجام شده خواستار تسریع درتمدید جوازتاسیس صادره شد

آقای دهقانی مدیر کل امور اقتصاد ودارایی استان کردستان نیز بعنوان دبیر مرکز خدمات سرمایه گذاری استان گزارشی  از جلسات تشکیل شده دراستان را به اعضای جلسه ارایه و موارد قابل پیگیری از جمله ارسال شیوه نامه مرکزخدمات سرمایه گذاری اجرای قانون رفع تولید . لزوم جذ ب سرمایه گذار خارجی . لزوم تسریع در بررسی موارد قابل طرح در کمیته انطباق راتشریح نمود.

آ قای اولیایی معاون برنامه ریزی واداری مالی فرمانداری ویژه سقزنیز در ادامه جلسه برخی از مشکلات سرمایه گذاری در شهرستان سقز راتشریح نمود من جمله عدم همکاری بانکها با سرمایه گذاران واجرای طرحهای اشتغالزا، تحمیل مالیات سنگین به واحدهای تولید ی عدم تفویض اختیارات از طریق استان به مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی شهرستان برای توسعه سرمایه گذاری ولزوم انجام هماهنگهای لازم در استان برای لحاظ نمودن  موضوع موضوع ترک تشریفات در پروندهای مالی سرمایه گذاری شهرستان.

آ قای توپچی رئیس اتاق بازرگانی وصنعت ومعدن شهرستان نیز با اشاره به اینکه یکی از وعدهای دولت تدبیرو امید بهبود فضای کسب وکار بود افزود برای تحقق این امر باید بخش خصوصی وارد عرصه فعالیت شود .وی سپس به برخی از مشکلات وموانع سرمایه گذاری از جمله عدم واگذاری اختیارات به شهرستان سقز علیرغم ویژه بودن فرمانداری آن، جمع آوری واحدهای ثبت شرکتها در ادارات ثبت اسنادشهرستانهاوافزایش بروکراسی اداری دراین رابطه،تحمیل هزینه های فراوان به سرمایه گذاران بخش ساختمان باتوجه به اضافه نمودن بخشی تحت عنوان مجری پروژه .

آ قای اردلان معاون اشتغال اداره کل تعاون ورفاه اجتماعی استان کردستان نیز گزارشی از جلسات کار گروه صیانت از تولید در سال گذشته وطرح مشکلات تعدادی از واحدهای تولیدی شهرستان سقز نیز در این جلسات ارائه نمود سپس بااشاره به آیین نامه اجرایی بهبود فضای کسب وکار اجرای این آ ئین نامه فرصتی خوبی برای حمایت از مشاغل خرد و کوچک در شهرستانها است وشهرداریها وادارات راه وشهرسازی با استفاده ازاین فرصت میتوانند نسبت به ایجاد بازارچه های در سطح شهر برای راه اندازی واحدهای خرد اقدام تمایند . ودر ادامه با اعلام اینکه اداره کل تعادن کار ورفاه اجتماعی در حال پیگیری ایجاد مراکز رشد دانشگاهی ومرکز مشاوره کار آفرینی میباشد . گزازشی از ایجاد تعاونی های توسعه وعمران شهری رابه اعضای جلسه ارائه نمود.

در ادامه جلسه آ قای اسدی مشاور استاندار کردستان در امور سرمایه گذاری با اشاره به اینکه تامین زمین برای سرمایه گذاری از رکن اصلی سرمایه گذاران میباشد که در این زمینه مشکلات زیادی وجود دارداعلام نمود برای رفع این مشکل زمین را از قبل آ ماده نمایم وبرای این کار باید بسته های سرمایه گذاری را قبل از ورود سرمایه آ ماده نمایم.

وی همچنین افزود پکیج های سرمایه گذاری باید در دو قسمت داخل حریم وخارج از حریم ومحدود تهیه شود وبرای این کار لازم است باهمکار ی راه وشهرسازی و شهرداری ها وسایرادارات مرتبط لکه های قابل سرمایه گذاری را در شهرستانها شناسایی نمایم.

آ قای اسدی با اشاره به طرح مشارکت مردم در راه اندازی کسب وکار در روستا اعلام نمود پس از جلسه از دو روستا ی قهرآ باد حومه و ملقرنی که مردم این دو روستا در اجرای طرح مذ کور موفق بوده اند بازدید خواهیم نمود.

در پایان جلسه موارد زیر جهت پیگیری واقدام به تصویب رسید:

1-   باتوجه به توضیحات نماینده سرمایه گذار کارخانه ذوب آ هن سقز وموارد مطرح شده در جلسه . مقرر شداز طریق مشاور محترم سرمایگذاری استاندار کردستان موضوع تمدید جواز تاسیس شرکت مذکور پیگیری و مساعدت گردد.

2-      فرمانداری سقز موضوع بخش مجری طرح واجرای آن توسط سازمان نظام مهندسی را پیگیری نمایند.

3-   موضوع تفویض اختیار ادارات کل به شهرستان ها خصوصا" فرمانداری ویژه سقز از طریق دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه گذاری ومشاور سرمایه گذاری اسناندار محترم کردستان پیگیری کردد.

4-   باتوجه به اینکه دبیرخانه کار گروه تسهیل موانع تولید در اداره صنعت، معدن و تجارت مستقراست مقررگردیدادارات دراین رابطه موارد مربوط به شهرستان را به دبیرخانه مذکور منعکس نماید.

5-   در جلسه آتی شورای خدمات سرمایه گذاری شهرستان سقز موارد ومشکلات مربوط به سرمایه گذاری در حوزه های بانکها وموارد مالیاتی را مطرح وبه دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان جهت پیگیریاعلام نمایند

6-   اتاق بازرگانی وصنعت ومعدن شهرستان طی نامه ای کلیه موارد مربوط به مشکلات وموانع سرمایه گذاری را جمعبندی وطی نامه ای به فرمانداری اعلام نمایند تابه دبیرخانه استان ارسال گردد.

7-   باتوجه به اینکه یکی از معضلات سرمایه گذاری در شهرستان سقز مسدود نمودن بازارچه سیف است مقررگردید در جلسه آ تی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان موضوع مطرح ودر راستای حل بخشی از مشکلات شهرستان درارتباط با فعالیت مجدد بازارچه چاره اندیشی گردد.      

    

        

 

27 خرداد 94