تعریف ،وظایف،اعضای دپارتمان،ظرفیتهای سرمایه گذاری شهرستان،قوانین و مشوقهای مالیاتی مرتبط با سرمایه گذاری ومهمترین معافیتهای مالیاتی

تعریف دپارتمان:

ایجاد و راه اندازی دپارتمان سرمایه گذاری یک نیاز اصلی و حیاتی بخش اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان می باشد که  متشکل از مجموعه کارشناسان ادارات خدمات رسان مرتبط در حوزه کاری سرمایه گذاری  است و تلاش خواهد نمود با استفاده از تجربیات مجربترین سرمایه گذاران و کارشناسان بستری امن را فراهم آورده و به منظورجذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و حمایت از سرمایه های آنان ارائه مشاوره به سرمایه گذاران به لحاظ آشنایی بامقررات - تهیه و معرفی فرصتهای سرمایه گذاری شهرستان وشناسایی، پیگیری و رفع مشکلات موجود در مسیردریافت مجوز های مختلف  و اطلاع رسانی دقیق و شفاف مشوقها موجود به سرمایه گذاران از طریق تشکیل جلسات منظم با حضور ادارات مرتبط شهرستانی و استانی . بنابراین دپارتمان سرمایه گذاری یعنی مجموعه ای کاری که با هدف مشخص ، تسهیل و آسان سازی کار سرمایه گذاری در حوزه های مشخص و تعریف شده بنا بر نیاز های شناسایی شده فعالیت مینمایند.

وظایف دپارتمان :

1-شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری شهرستان در زمینه های کشاورزی – گردشگری و صنایع دستی -صنعت – معدن-تجارت خارجی ، و ایجاد بانک  اطلاعاتی

2- ایجاد بانک اطلاعاتی واحدهای تولیدی موجود در شهرستان به جهت حفظ و حمایت از سرمایه های موجود

3- تهیه بسته های سرمایه گذاری با همکاری شرکت مشاور در زمینه های کشاورزی-صنعت-معدن-صنایع دستی و گردشگری –تجارت خارجی با توجه به ظرفیتها و موقعیت شهرستان.

4- تشکیل جلسات منظم به جهت پیگیری مشکلات کارگاه های موجود و ارئه راهکار جذب سرمایه گذاران جدید

5- جمع بندی مشوقهای سرمایه گذاری در تمامی زمینه ها و اطلاع رسانی دقیق و شفاف

6- پیگیری اجرای مشوقهای در نظر گرفته شده برای واحد تولیدی و خدماتی

7- تسهیل در مراحل صدور مجوز و رفع مشکلات موجود

8- ایجاد پایگاه اطلاع رسانی در فضای مجازی

9- ایجاد اتاق فکر در فضای مجازی

اعضاء دپارتمان:

دبیر : کارشناس سرمایه گذاری فرمانداری شهرستان

1-                   اعضاء:کارشناس اداره امور مالیاتی

2-                   کارشناس اداره صنعت ،معدن و تجارت

3-                   کارشناس جهاد کشاورزی

4-                   کارشناس اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی

5-                   کارشناس اداره ثبت اسناد و املاک

6-                   کارشناس میرات فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

7-                   کارشناس سازمان فنی و حرفه ای

8-                   کارشناس مسکن ،راه و شهر سازی

9-                   کارشناس محیط زیست

10-                کارشناس اعتبارات بانکهای ملی –  ملت -  تجارت- صادرات- کشاورزی- مسکن

11-                نماینده شرکت شهرکها ی صنعتی

12-                دو نفر از کارآفرینان و سرمایه گذاران برتر

لازم به توضیح است کارشناسان مذکور به عنوان نماینده گان تام الااختیار اداره مربوطه در جلسات حضور دارند.

مشوقهای سرمایه گذاری :

مشوقهای سرمایه گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی عبارتند از :

1. دریافت تنها بخشی از قیمت تمام شده ایجاد و احداث امکانات زیربنایی و خدمات عمومی تحت عنوان بهای حقوق بهره برداری از تاسیسات آن هم به صورت نقد و اقساط

تبصره : در مناطق کمتر توسعه یافته مطابق با دستورالعمل مربوطه سالانه تخفیف هایی در نظر گرفته می شود .

2. ایثارگران برابر مصوبه مجلس شورای اسلامی برای یک نوبت به نسبت سهم آنها در قرارداد تخصیص زمین مشمول 5 درصد تخفیف خواهند شد .

3. متقاضیان نخبه براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور به نسبت سهم ایشان در قرارداد تخصیص زمین مشمول 5 درصد تخفیف خواهند شد .

4. امکان کاهش درصد بخش نقدی قرارداد به میزان 5 درصد برای شرکتهای تعاونی .

5. امکان تقسیط مبلغ بخش نقدی قرارداد با رعایت ضوابط و حداکثر به مدت شش ماه

6. واحدهایی که زودتر از جدول زمان بندی اجرای طرح به بهره برداری می رسند پس از تایید شرایط احراز و با تصویب و ابلاغ شرکت استانی بخشی از 50 درصد اقساط باقیمانده (به نسبت مدت زمان تعجیل در بهره برداری) آنها مشروط به داشتن شرایط ذیل مشمول بخشودگی می گردند .

الف) رعایت ضوابط ساخت و ساز براساس دفترچه ضمائم قرارداد و نقشه های تصویب شده در هنگام اخذ مجوز ساخت و دریافت و ارائه پروانه بهره برداری از سازمان صنایع و معادن استان و یا دستگاههای ذیربط .

ج) احداث حداقل 35 درصد زیربنا به نسبت عرصه تخصیصی .

د) ارائه جدول برنامه زمان بندی اجرای طرح در زمان انعقاد قرارداد که به تایید شرکت یا مشاور معتمد رسیده باشد .

ه) انجام کلیه تعهدات طبق ضوابط و مفاد قرارداد و دستورالعمل .

7. اعمال بخشودگی پیش از موعد منوط به فعال بودن واحد به تشخیص کارشناسان شرکت و ارائه فهرست تایید شده تامین اجتماعی در سررسید هر یک از اقساط می باشد .

8. در عرصه های دارای زیربنا در زمان انعقاد قرارداد حداکثر 5 درصد از حد نصاب 35 درصد کسر و متقاضی می بایست باقیمانده زیربنا را احداث نماید .

9. در طرحهایی که بخشی از فرآیند تولید آنها خارج از سالنهای سرپوشیده ایجاد می گردد . نقشه های مهندسی آن به تایید شرکت رسیده است ، مستحدثات ایجاد شده آنان براساس آیین نامه اجرایی مربوطه به عنوان قسمتی از زیربنای تولید محسوب می گردد .

10. متقاضی که مبلغ قرارداد را به صورت نقدی و یکجا پرداخت کنند مشمول 12 درصد بخشودگی شده و در صورتیکه در طول سال نسبت به پرداخت باقیمانده اقساط و یا درصدی از اقساط باقیمانده اقدام نمایند ، براساس ضوابط و مقررات مشمول تخفیف خواهند شد .

11. قیمت زمین در شهرکها و نواحی صنعتی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته ، رایگان و در سایر مناطق حداکثر تا سقف 50 درصد بخشوده خواهد شد .

12. امکان اعمال تخفیف تا 10 درصد به مبلغ قرارداد برای عرصه های ناهموار ، نامرغوب ، بزرگ و دارای شرایط خاص .

13. استفاده از معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و پیگیری پیرامون حذف شعاع 30 کیلومتری در شهرکهای صنعتی مرکز استان .

ماده 132 : در آمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای انها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود ، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان 80 درصد و به مدت 4 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان 100 درصد و به مدت 10 سال از فعالیت موضوع ماده 105 این قانون معاف هستند .

تبصره 2 : معافیتهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران و 50 کیلومتری مرکز اصفهان و 30 کیلومتری مراکز استانها و شهرهای بیش از 300 هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به استثنای شهرکهای صنعتی استقرار یافته در شعاع 30 کیلومتری مراکز استان ها و شهرهای مذکور نخواهد بود .

 

قوانین و مشوق‌های مالیاتی مرتبط با سرمایه‌گذاری:

مشوق‌های مالیاتی، بخشی از مجموعه قوانین مالیات‌های مستقیم می‌باشد كه به جهت ایجاد انگیزه در امر توسعه سرمایه‌گذاری (در مناطق مختلف و بالاخص نواحی توسعه نیافته)، توسعه و بازسازی واحدهای موجود، توسعه صادرات محصولات تولیدی، حمایت از واحدهای طراحی، مهندسی و طراحی مونتاژ و تمركز زدایی صنعتی تدوین و به مورد اجرا گذارده شده است. عمده حمایت‌های به عمل آمده در چارچوب مواد قانونی عبارتند از:

ماده (81):

درآمد حاصل از كلیه فعالیت‌های كشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی و زنبورعسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان‌داری، احیاء مراتع و جنگل‌ها، باغات و اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.

ماده (132):

درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی كه از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان 80 درصد و به مدت 4 سال و در مناطق كم‌تر توسعه‌یافته به میزان 100درصد و به مدت 10 سال از مالیات موضوع ماده 105 این قانون معاف هستند.

تبصره 2: معافیت‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع 120 كیلومتری مركز تهران و 50 كیلومتری مركز اصفهان 30 كیلومتری مراكز استان‌ها و شهرهای دارای بیش از 350 هزار نفر جمعیت (براساس آخرین سرشماری) نخواهد بود.

تبصره 3: كلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره‌برداری از فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت 50 درصد مالیات متعلق معاف هستند.

ماده (138):

آن قسمت از سود ابرازی شركت‌های تعاونی و خصوصی كه برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تكمیل واحدهای موجود صنعتی و نوسازی و یا تكمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود با ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از 50 درصد مالیات متعلق موضوع ماده 105 این قانون معاف خواهد بود مشروط بر این‌كه قبلاً اجازه توسعه یا تكمیل یا ایجاد واحدهای صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه‌گذاری معین از وزارتخانه ذی‌ربط تحصیل شده باشد در صورتی‌كه هزینه اجرای طرح یا طرح‌های یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه‌گذاری كم‌تر باشد شركت می‌تواند از معافیت مذكور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال‌های بعد حداكثر به مدت 3 سال و به میزان مازاد مذكور و یا باقی‌مانده هزینه اجرای طرح بهره‌مند شود.

ماده (141):

الف) 100 درصد درآمد حاصل از صادرات و محصولات تمام شده كالاهای صنعتی و محصولات بخش كشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی و دامی و طیور و شیلات و جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تكمیلی آن و 50 درصد درآمد حاصل از صادرات سایر كالاهایی كه به‌منظور دست‌یافتن به اهداف صادرات كالاهای غیرنفتی به خارج از كشور صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف هستند. فهرست كالاهای مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه‌های اموراقتصادی و دارائی، بازرگانی، جهاد كشاورزی و وزارت‌خانه‌های صنعتی به تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.

ب) 100 درصد درآمد حاصل از صادرات كالاهای مختلف كه به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام كاری بر روی آن صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف است.

ماده (143):شركت‌هایی كه سهام آنان طبق قانون مربوط از طرف هیأت پذیرش برای معامله در بورس قبول می‌شود از سال پذیرش تا سالی كه از فهرست نرخ‌ها در بورس حذف نشده در صورتی‌كه كلیه نقل و انتقالات سهام از طریق كارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد معادل 10 درصد مالیات آ‌ن‌ها بخشوده می‌شود.

 

 

                                                                                  مهم‌ترین معافیت‌های مالیاتی

ردیف

فعالیت

مدت زمان فعالیت

میزان معافیت (درصد)

1

كشاورزی

همیشه

100

2

صنعتی و معدنی

4 سال

80

3

صنعتی و معدنی در مناطق محروم

10 سال

100

4

مناطق آزاد تجاری، صنعتی

20 سال

100

5

تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی

همیشه

50

6

صادرات كالاها و خدمات

همیشه

10

 

15 شهريور 93