شهرستان و توسعه

 كشاورزی :

شهرستان سقز با ویژگیهای بارزی نظیر مراتع غنی و قرار گرفتن در حوضه های آبخیز زرینه رود و سیمینه رود ، قابلیت تبدیل اراضی دیم به آبی ، شرایط آب و هوایی متنوع ، میانگین بارش سالیانه مناسب ، توزیع متعادل جمعیت روستائی ، موجبات لزوم سرمایه گذاری در امر كشاورزی را فراهم می نماید .

زراعت :

شهرستان سقز دارای 162200 هكتار اراضی زراعی و باغی بوده كه سالانه 140500 هكتار زیر كشت و مابقی آیش می باشد . به دلیل بالا بودن سطح اراضی دیم ( قریب به 90 درصد) عمده محصولات زراعی شهرستان گندم با تولید نزدیك به 100000 تن ، نخود با تولید 5700 تن ، جو با تولید 5500 تن ، یونجه با تولید 31000 تن در سال می باشند . اما در چند سال اخیر زراعت هایی مانند كلزا و چغندر قند ، ذرت علوفه ای و دانه ای به موازات اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار (3500 هكتار)، تبدیل اراضی دیم به آبی و اجرای طرحهایی مانند پمپاژ دشت لگزی توسعه یافته و موجبات افزایش درآمد در واحد سطح را فراهم نموده است . در راستای اهداف و سیاستهای وزارت جهادكشاورزی مانند لزوم افزایش مصرف بذور گواهی شده ، مركز فرآوری بذر گندم دیم در شهر صاحب احداث و همچنین با وجود ظرفیت قریب به 100 هزار تن سیلو و انبار گندم در شهرستان ، گندمكاران سقز از دغدغه روند خرید و انبار گندم رهائی یافته اند . درچند سال اخیر وجود كارشناسان ناظر آموزش دیده در جهت بهزراعی گندم ، نخود، كلزا و چغندر موجبات افزایش سطح زراعتهای مكانیزه را فراهم آورده است .

باغبانی :

این شهرستان دارای 4700 هكتار باغ می باشد ، وضعیت آب و هوایی مناسب ، زمستانهای سرد و تابستانهای گرم ، ارتفاع از سطح دریا ، میانگین نزولات جوی سالیانه ، شرایط مناسبی را برای توسعه و احداث  باغات با اولویت گونه هایی مانند سیب ، گلابی ، آلبالو و غیره را فراهم نموده است . درهمین راستا ضمن رعایت اصول باغبانی و بهداشت نهال ، نسبت به احداث 2 واحد نهالستان ، اصلاح و نوسازی باغات ، از گونه های متفاوت در سطح قریب به 2000 هكتار انجام گرفته است . همچنین با توجه به كوچكی قطعات و لزوم افزایش تولید و درآمد در واحد سطح و بهره وری مناسب از منابع آب و اشتغالزایی هر چه بیشتر در بخش كشاورزی ، 2 واحد تولید قارچ خوراكی دكمه ای با ظرفیت تولید 820 تن در سال و 4 واحد گلخانه در چند سال اخیر و 9 واحد گلخانه در حال احداث می باشد . پیش بینی می شود كه میزان تولید محصولات گلخانه ای به بیش از 1000 تن برسد .

مكانیزاسیون:

تغییرات الگوی كشت و توجه بیشتر به امورات زراعی در چند سال اخیر موجب گردیده تا تعداد تراكتور و ادوات دنباله بند افزایش چشمگیری داشته باشند . بدلیل ایجاد تنوع زراعی و در راستای سیاستهای وزارت متبوع ، تغییرات عمده ای در نوع دنباله بندها و توان تراكتورها صورت گرفته است . همچنین در راستای توسعه كشاورزی پایدار و اجرای طرح خاك ورزی حفاظتی در 3 سال اخیر قریب به 6000 هكتار خاكورزی انجام گرفته و 59 دستگاه خاك ورز در شهرستان موجود می باشد . قریب به 120 دستگاه كمباین بومی در جهت كاهش زمان برداشت به مدت 40 روز فعال بوده و در چند سال اخیر به منظور كاهش ریزش و ادوات  با ارائه تسهیلات جهت افزایش تكنولوژی برداشت این دستگاهها اقدام شده است .

حفظ نباتات:

در چند سال اخیر بدلیل بروز خشكسالیهای متوالی و تخریب اراضی ملی موجبات طغیان سن غلات و درسالهای پر باران بروز بیماری زنگ زرد در غلات باعث تهدید محصولات كشاورزان گردیده است . با برنامه ریزی های مناسب علیرغم بالا بودن هزینه سم پاشی ، تسهیلاتی جهت افزایش تعداد سم پاش ها ، آموزش و اطلاع رسانی به كشاورزان سبب گردیده كه در حال حاضر قریب به 760 دستگاه سم پاشی تانكری و پشت تراكتوری و توربولاینر در شهرستان موجود می باشد .كه این امر موجب گردیده است عملیات سم پاشی در زمان مناسب و با سرعت انجام گرفته وخسارات را به حداقل برساند .

دام و طیور:

این شهرستان دارای  تعداد 394818 رأس انواع دام ، شامل 4916 رأس گاو اصیل ، 4733 رأس گاو آمیخته 66716 رأس گاو بومی ،230230 رأس گوسفند و بره  و 88223 رأس بز و بزغاله می باشد و از محل وجود این دامها سالیانه تعداد 41598 تن شیر و 4483 تن گوشت قرمز در سطح شهرستان تولید می شود .شهرستان سقز در زمینه صنعت طیور نیز دارای ظرفیت ویژه ای می باشد . و در این بخش وجود تعداد 65 واحد مرغداری گوشتی فعال با ظرفیت سالیانه 5400000 قطعه و تولید سالیانه 8500 تن گوشت سفید ، وجود تعداد یك واحد مرغ مادر با ظرفیت 15000 قطعه و میزان تولید 3000000 عدد تخم مرغ نطفه دار و وجود تعداد 3 واحد مرغداری تخمگذار به ظرفیت 75000 قطعه و مقدار تولید 1300 تن تخم مرغ در سال ، وجود این ظرفیت را بخوبی نمایان می سازد .

 زنبور عسل:

 از دیگر ظرفیتها و استعدادهای شهرستان  سقز ، پرورش زنبور عسل می باشد كه مطابق با آخرین آمارگیری انجام گرفته در سال 1391 تعداد 38915 كلنی مدرن و 2873 كلنی بومی در تعداد 1100 زنبورستان (نفر) و با تولید 322 تن عسل در سال موجود می باشد . وجود مراتع عالی و مناطق پرگل و گیاه و ظهور تعداد كثیری زنبوردار حرفه ای كه زنبورستان خود را كوچ می دهند  از عوامل رشد حرفه زنبوردای در شهرستان می باشد  .

شیلات:

 وجود پنج منبع آبی در سطح شهرستان سقز : رودخانه سقز چای (چم سقز) ، رودخانه سنته ، رودخانه آدینان ، رودخانه سیمینه رود  و همچنین سد شهید كاظمی با ذخیره 880 میلیون متر مكعب آب و تعداد زیادی چشمه  و چاههای عمیق و نیمه عمیق بستر بسیار مناسبی برای تولید و پرورش آبزیان در شهرستان سقز است .

با احداث سد چراغ ویس و بهره برداری از آن نیز به پتانسیلهای موجود برای تولید آبزیان در شهرستان سقز افزوده خواهد شد. در حال حاضر سالیانه حدود 2 میلیون قطعه ماهی در سد شهید كاظمی رها سازی می شود .

علاوه بر این ، شهرستان سقز دارای تعداد 10 مزرعه تولید ماهیان سرد آبی با تولید سالیانه 100 تن می باشد . و از محل سایر منابع آبی نیز تعداد 2000 تن ماهی در سال تولید می گردد كه بدین ترتیب كل ماهی تولیدی شهرستان سقز 2100 تن در سال می باشد .

 منابع طبیعی:

نظر به مشخصات توپوگرافی و شرایط اقلیمی از یك طرف و بافت اجتماعی ویژه و اهمیت دامداری از طرف دیگر، پوشش مرتعی در این منطقه از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و طی سالیان متمادی بهره برداری، مرتع به عنوان جزء لاینفك جامعه روستایی تلقی میگردد به گونه ای كه حتی امروزه تقسیمات عرفی و سنتی استفاده از مرتع در بین روستائیان و دامداران، بدون در نظر گرفتن مرزها و تعاریف قانونی و دولتی كاملاْ محترم شمرده و رعایت میگردد .با توجه به روند رو به رشد جمعیت از یك سو و هم چنین بالارفتن سطح زندگی و نیازمندیهای انسانی و كارآمد بودن ابزارهای اجتماعی در افزایش توقعات از سوی دیگر، بهره برداری از مراتع در این منطقه هم ،‌ همانند سایر مناطق در كشور، از توازن لازم خارج شده است و اكثر مراتع گرایش منفی پیدا كرده اند . علیرغم این حالت در بعضی از نقاط مانند سرشیو و خورخوره ، مراتع بسیار سرسبز با پوشش صددرصد وجود دارد كه نظیر آن كمتر در سایر نقاط كشور دیده شده است . در بعضی از تپه ماهورهای ملایم و كم شیب این منطقه پوششی از گیاهان علوفه ای مرتعی وجود دارد كه مانند زراعت میتوان علوفه آن را به راحتی درو كرده و برداشت نمود و برای استفاده در فصل زمستان آن را ذخیره نمود .

در میان پوشش مرتعی، رویش گیاهان خوراكی كه توسط ساكنین منطقه مصرف میگردد از اهمیت قابل توجهی برخوردار است به گونه ای كه در فصل مناسب، جمع آوری و فروش این گیاهان به عنوان كمك هزینه و منبع درآمد هرچند جزئی برای عده ای از خانوارهای روستایی تلقی میگردد .

مهمترین گیاهان خوراكی موجود در مراتع منطقه عبارتند از : شنگ ، پونه ،‌ كوزه له ، گیلاغه ،‌ غازیاغا ، كنگر ، كنی وال ،‌ ریواس ، مه نی ، هزویه و بالاخره گلپر .

 

پتانسیلهای معدنی:

كارهای معدنی سیستماتیك با هدف پی جویی توان معدنی ورقه سقز و پتانسیل یابی مواد معدنی توسط بخش اكتشافات سازمان زمین شناسی كشور در سال 1375 پیگیرانه انجام گرفت و در این خصوص اكیپ های جداگانه شامل اكتشافات معدنی - ژئوشیمیایی - ژئوفیزیك - دورسنجی و زمین شناسی محدوده ورقه یكصدهزارم سقز را زیر پوشش عملیاتی قرار دادند .
در این بررسیها بیش از 150 محدوده كانه دار در ورقه یكصدهزارم سقز مورد پی جویی و ارزیابی اكتشافی قرار گرفته اند كه تعداد 65 كانسار و اندیس معدنی نسبت به مابقی از اهمیت بیشتری برخوردار میباشند .
از ذخائر مهم غیر فلزی این ورقه میتوان به سیلیس اشاره نمود كه در این نواحی تعداد 21 كانسار در 5 تیپ ژنتیكی مختلف با 63 میلیون تن ذخیره معرفی شده است . ذخائر بوكسیتی این ورقه در 17 زون معدنی تفكیك گردیده كه در پاره ای از این ذخایر عناصر نیكل ، كبالت ، وانادیوم و كانه سازی را همراهی میكند .

 • سرب
 • مس
 • جیوه
 • آهن
 • سیلیس
 • بوكسیت
 • فلدسپات
 • خاك زرد
 • تالك
 • آنومالی طلا
 • مراحل و مدارك لازم جهت صدور پروانه های اکتشاف، کشف و بهره برداری

1- سرب :

بیشترین تمركز سرب در دو اندیس بنامهای درگاه سلیمان و هبكی مشاهده گردیده است .

 • 1-1 اندیس سرب درگاه سلیمان : سرب به همراه روی ، نقره ، طلا و قلع خود را در درگاه سلیمان نشان داده است .
 • 2-1 اندیس سرب هبكی

2- مس :

 • در كل ورقه سقز 11 اندیس معدنی مس با پارانژرهای عناصر فلزی نیكل ، قلع ، روی و نقره با میزان قابل توجه و طلا كشف شده كه تمامی این اندیسها از لحاظ خاستگاه و منشاء ویژگیهای یكسانی دارند .
 • 1-2 اندیس مس گاوقلعه
 • 2-2 اندیس مس پیریونس
 • 3-2 اندیس مس رستمان : عیار طلا و مس
 • 4-2 اندیس مس حسن سالاران
 • 5-2 اندیس مس غرب حسن سالاران
 • 6-2 اندیس مس حمزه قرنین
 • 7-2 اندیس مس ملقرنی
 • 8-2 اندیس مس سونج
 • 9-2 اندیس مس هبكی
 • 10-2 اندیس مس زنبیل : دارای پیوستگی مثبت با عنصر طلا
 • 11-2 اندیس مس سعیدآباد

3- جیوه :

زایش جیوه در گستره ورقه سقز بر اساس مطالعات صحرائی ژئوشیمیایی و عملیات چكشی در محور درگاه سلیمان ، باغچله و خیدر محرز گردیده است . آنومالیهای جیوه در این سه محدوده به همراه دیگر عناصر نظیر سرب ، روی ، آنتیموان و طلا یك زون گرمایی از نوع اپی ترمال را ترسیم میكند .

 • 1-3 آنومالی جیوه در گاه سلیمان
 • 2-3 آنومالی جیوه باغچله
 • 3-3 آنومالی جیوه خیدر : عیار طلا ، سرب ، روی و مس در نمونه ها مشخص شده است .

4- آهن :

آهن در ورقه سقز جمعا شامل 3 كانسار و اندیس معدنی میباشد . ذخائر آهن سقز در سه رده تقسیم بندی میشود :

 • تیپ اسكارن مانند كانسار رنگه ریژان - حسن سالاران
 • تیپ گرمایی مانند دره زیارت - ینگی كند
 • تیپ برجا مانند قاتانقر

مجموع ذخائر احتمالی آهن ورقه سقز حدود 5/0 میلیون تن است و میتواند در صنایع ذوب آهن مورد مصرف قرار گیرد

 • 1-4 اندیس آهن ینگی كند
 • 2-4 اندیس آهن قاتانقر
 • 3-4 اندیس آهن رنگه ریژان
 • 4-4 اندیس آهن دره زیارت بالا

5- سیلیس :

منشاء سیلیس زایی در گستره سقز در 5 كانه تشكیل شده است كه در مجموع 20 كانسار و اندیس معدنی میباشد .

 • 1-5 كانسار سیلیس كونه كبوتر
 • 2-5 كانسار سیلیس كلكان
 • 3-5 كانسار سیلیس گاو شله جنوبی
 • 4-5 كانسار سیلیس گاوشله شمالی
 • 5-5 كانسار سیلیس كانی جژنی : میزان سیلیس كانی جژنی 25 میلیون تن سیلیس با میانگین عیار 95% سیلیس میباشد .
 • 6-5 كانسار سیلیس آق تپه : 600 هزار تن سیلیس پرعیار و بدون هیچگونه ناخالصی برآورد شده است .
 • 7-5 كانسار سیلیس پیریونس : ذخیره قطعی كانسار در حدود 7 میلیون تن سیلیس خالص و عاری از ناخالصی برآورد شده است .
 • 8-5 كانسار سیلیس تاوه قران :  دارای 2 میلیون تن ذخیره احتمالی سیلیس است .
 • 9-5 كانسار سیلیس كانی سفید  : میزان 2 میلیون تن سیلیس خالص و فاقد ناخالصی در نظر گرفته شده است .
 • 10-5 كانسار سیلیس موكه  :  میزان ذخیره زمین شناسی كانسار سیلیس موكه 2 میلیون تن خالص و سفید رنگ برآورد شده است .
 • 11-5 كانسار سیلیس سلیمان كندی : میزان ذخیره زمین شناسی كانسار سیلیس موكه 20000 تن خالص و عاری از هرگونه ناخالصی برآورد شده است .
 • 12-5 كانسار سیلیس قاتانقر  : رنگ سیلیس شیری تا خاكستری رنگ میباشد .
 • 13-5 كانسار سیلیس دوشن بالا  : میزان ذخیره این كانسار 90000 تن سیلیس برآورد شده است .
 • 14-5 كانسار سیلیس قیلسون :  میزان ذخیره این كانسار 400000 تن سیلیس برآورد شده است .
 • 15-5 كانسار سیلیس سرتكلتو  : میزان ذخیره این كانسار 600000 تن سیلیس برآورد شده است .
 • 16-5 كانسار سیلیس مله  : ذخیره زمین شناسی كانسار 30000 تن سیلیس سفید رنگ و عاری از هرگونه ناخالصی برآورد شده است . بدلیل خلوص این ذخیره و عاری بودن از ناخالصی های مزاحم ، سیلیس مله برای صنایع شیشه ، اپتیك و غیره مناسب است .
 • 17-5 كانسار سیلیس خاپوره ده  : رنگ سیلیس های افق كانسار سفید رنگ است و میزان ذخیره زمین شناسی كانسار 5/2 میلیون تن برآورد شده است .
 • 18-5 كانسار سیلیس تموغه : میزان ذخیره این كانسار 400000 تن برآورد شده است
 • 19-5 كانسار سیلیس قشلاق افغانان غربی : میزان ذخیره احتمالی كانسار مذكور 15 میلیون تن برآورد شده است.
 • 20-5 كانسار سیلیس افغانان شرقی : میزان ذخیره احتمالی كانسار مذكور 5/1 میلیون تن برآورد شده است .
 • 21-5 كانسار سیلیس مازوج دار : ذخیره زمین شناسی كانسار مازوج دار 100000 تن سیلیس سفیدرنگ و عاری از ناخالصی برآورد میگردد .

6- بوكسیت :

كلا 17 زون كه میتواند جنبه اقتصادی داشته باشد در كل این ورقه تفكیك گردیده . بافت عمومی بوكسیت در ارتباط با ژنر زمان و چگونگی تشكیل آن متفاوت است . اصولا بافت كلی بوكسیتهای سقز دانه ریز و در برخی قسمتها پیزولیتی و گاها برشی است .
اكسید آلومینیوم بین 20 تا 45 درصد ، سیلیس بین 7 تا 15 درصد و آهن 15 تا 40 درصد در تغییر میباشد .

 • 1-6 كانسار بوكسیت گاوشله : میزان ذخیره زمین شناسی كانسار مذمور 10000 تن ماده معدنی برآورد شده است .
 • 2-6 اندیس بوكسیت لگزی
 • 3-6 اندیس بوكسیت عرب اوغلی بالا : افق به مست روستای عرب اوغلی بالا شدیدا" سیلیسی شده و به رنگ خاكستری متمایل به سیاه گرویده است .
 • 4-6 كانسار بوكسیت قیلسون : برآورد میزان ذخیره زمین شناسی این كانسار 174000 تن كانسنگ بوكسیتی تعیین شده .
 • 5-6 كانسار بوكسیت ناصر آباد : در محدوده ناصرآباد 3 افق بوكسیتی - لاتریتی حاصل جدایش و عملكرد گسلهای طولی در منطقه قابل تشخیص میباشد . ذخیره زمین شناسی كانسار بوكسیت - لاتریت ناصرآباد 41000 تن برآورد شده است .
 • 6-6 كانسار بوكسیت سلتكلتو : میزان ذخیره زمین شناسی كانسار مذكور 20000 تن برآورد شده است و در صورت فرآوری كانسنگ میتواند زمینه مساعدی بعنوان مواد اولیه كارخانجات و صنایع آلومینیوم باشد . 7-6 اندیس بوكسیت تموغه : نتایج اسپكترومتری مربوط به اندیس تموغه تركیبی از عناصر نیكل ، كروم و وانادیوم را نشان میدهد .
 • 8-6 اندیس بوكسیت كندولان : نتایج اسپكترومتری تركیبی از عناصر نیكل ، كروم و وانادیوم را نشان میدهد .
 • 9-6 اندیس بوكسیت هیجانان
 • 10-6 اندیس بوكسیت ممشن : نتایج اسپكترومتری عناصر نیكل ، وانادیوم و كروم را نشان میدهد .
 • 11-6 اندیس بوكسیت سقز : افق بوكسیت در پای ارتفاعات آهكی پرمین منطقه قرار دارد .بوكسیت ها سیلیسی و آهن دار بوده و بطور منقطع با روند شمال 80 درجه غرب برونزد یافته است .
 • 12-6 كانسار بوكسیت كانی ولی : نتایج حاصل از اسپكترومتری تركیبی از عناصر وانادیوم و نیكل را نشان میدهد . میزان ذخیره زمین شناسی این كانسار 300000 تن ماده معدنی با عیار متوسط در نظر گرفته میشود كه كانسنگ پس از فرآوری میتواند برای كارخانجات آلومینا مناسب باشد .
 • 13-6 كانسار بوكسیت یكشوه : میزان ذخیره زمین شناسی 100000 تن ماده معدنی در نظر گرفته میشود كه پس از فرآْوری برای كارخانجات آلومینا مناسب میباشد .
 • 14-6 كانسار بوكسیت درویش علی : میزان ذخیره زمین شناسی 80000 تن ماده معدنی برآورد میگردد .
 • 15-6 كانسار بوكسیت تاوه قران : بوكسیت از نوع سیلیس دار و بعضا" پرعیار به صورت پیزولیتی است . بر اساس برآورد زمین شناسی ذخیره این كانسار به میزان 500000 تن كانسنگ بوكسیتی میباشد .
 • 16-6 كانسار بوكسیت سلیمانكندی : میزان ذخیره زمین شناسی محدوده سلیمان كندی مقدار 200000 تن ماده معدنی برآورد میگردد .

7- فلدسپات :

فلدسپات یكی از كانی های ارزشمند غیرفلزی است كه جایگاه ویژه ای در صنایع مختلف از جمله سرامیك ، لعاب ، شیشه ، لوازم بهداشتی ، ظروف سفالی ، آجر و سفال دارد .

 • 1-7 اندیس فلدسپات احمدآباد : فلدسپات سفید و همراه با سیلیس میباشد و از نوع فلدسپات سدیك میباشد .
 • 2-7 اندیس فلدسپات موچه حسن : از نوع فلدسپات سدیك بوده و رنگ آن خاكستری متمایل به سفید میباشد .
 • 3-7 اندیس فلدسپات احمدآباد جنوبی : فلدسپات به رنگ سفید متمایل به خاكستری میباشد .
 • 4-7 اندیس فلدسپات رنگه ریژان : فلدسپات به رنگ سفید به همراه فنوكریستهای سیلیس میباشد .
 • 5-7 اندیس فلدسپات تموته : كنده سوران
 • 6-7 اندیس فلدسپات سیاهدر پایین : فلدسپات از نوع سدیك و همراه با فنوكریست های كوارتز میباشد و رنگ سفید است .
 • 7-7 اندیس فلدسپات قامیشله : فلدسپات از نوع سدیك است .

8- خاك زرد :

این اندیس در شمال غربی ترین نقطه سقز و در حاشیه غربی رودخانه ولی خان و در جوار تپه مالان و در پایانه شمال غربی توپوگرافی 50000 : 1 سقز قرار دارد . ذخیره احتمالی این اندیس 150000 تن برآورد میشود كه در صورت اجرای اكتشافات تفصیلی تر این رقم میتواند تغییر نماید . از آنجایی كه خاك زرد در صنعت رنگ سازی كاربرد ویژه ای دارد و از طرفی محل این اندیس در نزدیكی شهر سقز است شاید بتوان از این ذخیره جدا از ارزیابی های اقتصادی و اكتشافی بهره برداری نمود .

 

9- تالك :

این اندیس در 2 كیلومتری جنوب غرب روستای رنگه ریژان و در مسیر رودخانه زرینه رود به سمت روستای رنگه ریژان و در 21 كیلومتری جنوب غرب شهرستان سقز قرار دارد . سنگهای شیلی این محدوده در اثر دگرگونی به فیلیت و شیست تبدیل شده كه ورقه ای از تالك آن را پوشانده و به رنگ سبز تظاهر مینماید .

10- آنومالی طلا :

پتانسیل طلا كسترش آن در حدود 100 كیلومتر است كه در ورقه آلوت شروع میشود از شرق سردشت به سمت جنوب شرق ادامه پیدا میكند . اكنون در منطقه كرویان نیز استخراج طلا شروع شده كه میزان آن در هر تن سنگ طلادار 3 تا 6 گرم میباشد . برآورد شده در منطقه كرویان حداقل 10 تن طلا وجود داشته باشد .

 • آنومالی طلا ، مولیبدن و تنگستن روستای دره ویان شیخ

این اطلاعات از جزوه سازمان زمین شناسی با عنوان طرح اكتشافات مواد معدنی با استفاده از داده های ماهواره ای و ژئوفیزیك هوایی گزارش عملیات اكتشافی چكشی ورقه یكصد هزارم سقز ، گزارش شماره 13 اقتباس گردیده است .

 

 

معدن:

مطالعات معدنی انجام شده در سال های اخیر ذخایر وپتانسیل های معدنی غنی را در سطح شهرستان شناسایی نموده وبرهمین اساس نیززمینه های سرمایه گذاری در بخش معدن برای متقاضیان فراهم شده است.به طوریکه در سال 1386 فقط 6 معدن فعال در شهرستان وجود داشت در حالیکه اکنون بیش از 27  معدن فعال وجود دارد علاوه برآن پروانه های اکتشاف معدنی در زمینه های سیلیس،آهن وطلا صادرشده است.

آهن:

ذخایر آهن شناسایی شده  در منطقه به خصوص ناحیه صاحب با میزان ذخیره 7/2میلیون تن سنگ آهن با عیار متوسط حدود 43درصدوسنگ آهن پیرعمران با تناژ3/0 میلیون تن وعیار متوسط 30درصد می باشد.

طلا:

محدوده های طلا خیز شهرستان که شناسایی شده اند عبارتند از:

کرویان-قلقله-قبغلوجه-میرگه نقشینه –کسنزان وحمزه قرنین –  ذخیره محدوده های قلقله ،کرویان وقبغلوجه 5/17تن  برآورد شده است در سه محدوده دیگر نیز عملیات اکتشاف در حال پیگیری وانجام است.

 

متقاضیان سرمایه گذاری در زمینه های صنعتی ومعدنی جهت كسب اطلاعات بیشتر میتوانند به ارگانهای زیر مراجعه نمایند .

سازمان صنایع ،معدن وتجارت استان كردستان

شهرستان سنندج تلفن :‌ 3-3286181-0871

فرمانداری شهرستان سقز

تلفن : 3222024 – 3224525-0874

اداره صنعت،معدن وتجارت سقز

تلفن:3228899-0874

 

صنعت:

شهرستان سقز دومین شهر استان كردستان از لحاظ وسعت و جمعیت و همچنین تاریخی ترین شهر این استان میباشد . اما از لحاظ صنعتی در رده سوم و بعد از شهرهای سنندج و قروه قرار دارد و علیرغم پتانسیل های فراوان آن در بخش صنایع تبدیلی و  معادن ، بخش صنعت شهرستان سقز به موازات توسعه صنعتی كشور و حتی استان ، توسعه نیافته است و اقدامات اندك صورت گرفته در دهه های اخیر جوابگوی اشتغال ، معضلات اجتماعی ، مهاجرتهای بی رویه روستائیان و تجمع نیروی كار مازاد و ... نبوده است .

هم اكنون قریب به 128 واحد صنعتی با اشتغال عملی حدود 1500 نفردر شهرستا ن سقز مستقر هستند كه تعدادی از آنها در شهرك صنعتی سقز و مابقی در سایر نقاط شهرستان و عمدتا" در مسیر جاده سقز بوكان مستقر هستند .

در سالهای اخیر به منظور استفاده از امكانات زیربنایی مشترك و تقلیل هزینه های اولیه اجرای طرحها ، سیاست دولت و دستگاههای اجرایی براین قرار گرفته تا كلیه واحدهای صنعتی در شهركهای صنعتی مستقر شوند و در این راستا كلیه جوازهای تاسیس صادرشده در چند سال اخیر به طرف شهركهای صنعتی هدایت شده اند .

شهرستان سقز درحال حاضر دارای یک شهرک صنعتی واقع در محدوده روستای قهرآباد ویک ناحیه صنعتی در یک کیلومتری شهر صاحب بوده ودر سفرهیئت محترم دولت به استان کردستان نیز احداث یک شهرک صنعتی دیگر برای شهرستان سقزمصوب گردید که مکان یابی آن انجام گرفته ونملک آن دردست اقدام است.

شهرك صنعتی سقز

شهرك صنعتی سقز با مساحت قریب به 100 هكتار در كیلومتر 6 جاده سقز - بوكان و در نزدیكی روستای قهرآباد حومه قرار گرفته است .

زمین این شهرك در سالهای دهه 60 توسط شركت شهركهای صنعتی كردستان تملك گردید و با شروع تغییر كاربری و تهیه امكانات زیربنایی اولین واحدهای صنعتی  مستقر شدند .

شهرك صنعتی سقز یكی از مجهزترین شهركهای صنعتی كردستان از لحاظ امكانات زیربنایی میباشد و اولین شهرك صنعتی در استان كردستان میباشد كه دارای امكانات تصفیه خانه فاضلاب به صورت مجهز میباشد .احداث تصفیه خانه شماره 2شهرک وتوسعه تصفیه خانه فعلی نیز در دستورکار شرکت شهرک های صنعتی کردستان قرار دارد.