فرمانداری و فرمانداری ویژه

تعریف فرمانداری ویژه:


فرمانداری ویژه یکی از مراکز دولتی وابسته به وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران است که از نظر سلسله‌مراتب اداری فراتر از فرمانداری و فروتر از استانداری قرار دارد.


فرمانداری ویژه بخش عمده‌ای از اختیارات استانداری را دارد و تشکیلاتی است که از فرمانداری گسترده‌تر، توانمندتر و بزرگتر ولی از استانداری، کوچکتر و محدودتر است.


این مرکز در شهرستان‌هایی که دو شاخص از میان شاخص‌های سه‌گانه زیر را دارا باشند، تأسیس می‌شود:


1. جمعیت شهرستان بیش از 250000 نفر باشد.
2. جمعیت مرکز شهرستان بیش از 125000 نفر باشد.
3. مسافت بین مرکز شهرستان و مرکز استان بیش از 125 کیلومتر باشد.


ویژگی های فرمانداری ویژه:


1- سمت فرماندار در فرمانداری ویژه ،معاون استاندار و فرماندار می باشد که در کلیه جلسات معاونین استان حضور دارد.
2- سطح مدیران واحدهای اداری وزارتخانه های جهاد کشاورزی – آموزش و پرورش – راه و شهرسازی – امور اقتصادی و دارائی – تعاون کار و رفاه اجتماعی ، صنعت، معدن و تجارت ،اداره اطلاعات به معاون مدیر کل ارتقاء می یابد.


هدف از ارتقاء شهرستانها به فرمانداری ویژه:

به منظور ارائه خدمات مناسب و نیز عدم تمرکز اداری و کاهش مراجعات مردم به مراکز استانها وهمچنین در راستای بستر سازی عملی برای توسعه در آمایش شهرستانی و نیز محرومیت زدایی و توزیع عادلانه منابع و بودجه شهرستانهای دارای شرایط یاد شده به فرمانداری ویژه ارتقاء یافته اند.
آئین نامه شرح وظایف کامل و حدود اختیارات فرمانداری ویژه با حضور فرمانداران ویژه منجمله فرماندار محترم مراغه در اسفند ماه 88 با حضور معاونین و وزیر محترم کشور تهیه و تدوین و جهت تصویب به هیات محترم دولت در سال 1389 ارائه شده است.

 

استانهایی که دارای فرمانداری‌های ویژه می باشند:

استان آذربایجان شرقی

فرمانداری وِیژه شهرستان مراغه

فرمانداری وِیژه شهرستان مرند

استان آذربایجان غربی

فرمانداری ویژه شهرستان خوی

فرمانداری ویژه شهرستان مهاباد

فرمانداری ویژه شهرستان میاندوآب

استان اصفهان

فرمانداری ویژه شهرستان کاشان

استان خراسان رضوی

فرمانداری ویژه شهرستان تربت حیدریه

فرمانداری ویژه شهرستان سبزوار

فرمانداری ویژه شهرستان نیشابور

استان خوزستان

فرمانداری ویژه شهرستان آبادان

فرمانداری ویژه شهرستان دزفول

استان سمنان

فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود

استان سیستان و بلوچستان

فرمانداری ویژه شهرستان ایرانشهر

فرمانداری ویژه شهرستان زابل

استان فارس

فرمانداری ویژه شهرستان لارستان

استان کرمان

فرمانداری ویژه شهرستان رفسنجان

فرمانداری ویژه شهرستان سیرجان

استان لرستان

فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد

استان مازندران

فرمانداری ویژه شهرستان تنکابن

استان مرکزی

فرمانداری ویژه شهرستان ساوه

استان همدان

فرمانداری ویژه شهرستان ملایر

استان تهران

 

فرمانداری ویژه شهرستان ورامین

فرمانداری ویژه شهرستان ری

استان كردستان

فرمانداری ویژه شهرستان سقز