مشخصات فرمانداران شهرستان سقز از پیروزی انقلاب تا کنون

نام و نام خانوادگی

تاریخ تولد

محل تولد

مدرک تحصیلی

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

مدت مسئولیت

حمزه عباسی

 

1321

 

فوق دیپلم

10/9/58

1/5/59

 هشت ماه

حسین الدشی

 

 

 

لیسانس

2/5/59

21/9/60

یک سال و پنج ماه

هادی درفشی

 

1335

همدان

لیسانس

22/9/60

23/10/61

یک سال و دو ماه

کاظم شیخ فروتن

 

1336

تهران

فوق دیپلم

23/7/62

1/5/64

یک سال و ده ماه

داوود مددی

1334

ساوه

لیسانس

2/5/64

15/5/68

چهار سال و سیزده روز

اسماعیل مسعودی

1334

مراغه

دیپلم

16/5/68

10/1/73

چهار سال و هشت ماه

محمد صادق مصطفی زاده

1334

ماکو

دیپلم

13/9/73

26/4/75

یک سال و هفت ماه

حسین هاتفی فارمد

1341

مشهد

لیسانس

27/4/75

15/1/77

یک سال و نه ماه

محمد حسین عباس آبادی

 

1338

کنگاور

فوق لیسانس

16/1/77

23/8/78

یک سال و هفت ماه

میر ناصرالدین موسوی منش

 

1336

تهران

لیسانس

25/9/78

29/9/78

چهار روز

مرتضی حیدری

 

1343

قروه

فوق دیپلم

11/3/79

13/4/81

دو سال و یک ماه

حسین فیروزی

 

1346

سقز

فوق لیسانس مدیریت

14/4/81

16/3/85

سه سال و یازده ماه

کریم افشاریان

1339

بیجار

لیسانس حقوق

17/3/85

4/7/91

شش سال و چهار ماه

نادر فخری

1347

کرمانشاه

لیسانس مهندسی برق الکترونیک

91/7/5

93/8/3

دو سال و یک ماه