طرح های پیشنهادی شهرداری سقز در افق 1404

احداث برج زیویه در بلوار انقلاب

 

احداث مجتمع آپارتمان های مسکونی

احداث سالن برگزاری مراسمات

احداث مجتمع مسکونی اداری

احداث برج های دو قلو در خیابان شهرداری

احداث ترمینال مسافربری

مجتمع فرهنگی هنری

مجتمع ورزشی - تفریحی