شماره های تماس

آدرس : سقز - میدان قدس - فرمانداری سقز کدپستی : 157/66815

برای ارتباط با فرمانداری سقز می توانید بر اساس نیاز با یکی از شماره های زیر تماس حاصل نمائید :

  • فرمانداری:  36222024و 36224525، 36227208 -087
  • دفتر فرماندار: 36224535-087
  • معاونت برنامه ریزی، اداری و مالی: 36228161-087
  • معاونت فنی و عمرانی: 36228141-087
  • نمابر: 36229223-087
  • پست الکترونیکی: admin@saghez.gov.ir
  • پست الکترونیکی فرماندار: farmandar@saghez.gov.ir

 

مشخصات بخشداریهای سقز
نام بخشداریشماره تلفنآدرس
مركزی 087-36237333 بلوار انقلاب- بالاتر از اداره برق
زیویه 087-36622044 شهر صاحب
سرشیو 087-36353252 روستای حسن سالاران
امام 087-36629473 روستای سنته