جشنوارۀ انتخاب قوچ برتر نژاد کُردی در سقز برگزار شد

  جشنوارۀ انتخاب قوچ برتر نژاد کُردی در سقز برگزار شد

جشنوارۀ انتخاب قوچ برتر نژاد کُردی با حضور جمعی از کشاورزان و دامداران شهرستان سقز برگزار شد.

مشاهده مطلب

خرید 31 هزار تُن چغندر قند در سقز

  خرید 31 هزار تُن چغندر قند در سقز

رئیس اداره تعاون روستایی سقز گفت: 31هزار تُن چغندر قند از کشاورزان این شهرستان خریداری شد که نسبت به سال گذشته یک و نیم برابری رشد داشته است.

مشاهده مطلب

فرماندار سقز بر لزوم جهت دهی واقفان به سمت نیازهای جدید جامعه تاکید کرد

  فرماندار سقز بر لزوم جهت دهی واقفان به سمت نیازهای جدید جامعه تاکید کرد

فرماندار سقز در همایش یاوران وقف با اشاره به نیازهای جدید در اجتماع بر لزوم جهت دهی واقفان به سمت این نیازها تاکید کرد

مشاهده مطلب

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر شرکت دخانیات ایران

تشکیل شرکت تعاونی توتون کاران در کردستان ضروری است

  تشکیل شرکت تعاونی توتون کاران در کردستان ضروری است

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر شرکت دخانیات ایران بر ضرورت تشکیل شرکت های تعاونی برای افزایش تولید توتون مرغوب در کردستان تاکید کرد.

مشاهده مطلب