فرماندار: توسعه شهرستان سقز، نیازمند مشارکت زنان

  فرماندار: توسعه شهرستان سقز، نیازمند مشارکت زنان

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سقز گفت: توسعه شهرستان سقز، نیازمند مشارکت زنان است و جایگاه تصمیم گیری و تصمیم سازی بانوان تقویت خواهد شد.

اخبار

فرمانده انتظامی سقز معرفی شد

  فرمانده انتظامی سقز معرفی شد

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سقز در آئین تودیع و معارفه فرمانده انتظامی سقز گفت: عزت و اقتدار از ویژگی های نیروی انتظامی است و بایستی تعامل با شهروندان و تکریم مردم همواره سرلوحه ناجا باشد.

اخبار

تذکرات کاری و توصیه های انتخاباتی فرماندار سقز به مدیران

  تذکرات کاری و توصیه های انتخاباتی فرماندار سقز به مدیران

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سقز گفت: سیاست اصلی دولت، دفاع از حق الناس است و صیانت از حق الناس را وظیفه خود می دانیم.

اخبار

اقدام ماندگار دولت برای پایداری منابع آب شرب در سقز

  اقدام ماندگار دولت برای پایداری منابع آب شرب در سقز

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری سقز گفت: تصفیه خانه شماره 2 و خط انتقال آب در دست اجرا است که با این احتساب شهرستان سقز دارای دو تصفیه خانه خواهد شد.

اخبار
اخبار استانداری
  دست پر بە کردستان آمدم/ سیاست دولت اتمام راە آهن همدان سنندج تا پایان دولت دکتر روحانی است

معاون رئیس‌جمهور؛

دست پر بە کردستان آمدم/ سیاست دولت اتمام راە آهن همدان سنندج تا پایان دولت دکتر روحانی است

رئیس سازمان برنامە وبودجە کشور گفت کە برای کمک بە روند توسعە دست پر بە استان کردستان سفر کردم.

مشاهده مطلب